Bedankt en gefeliciteerd

Zondag 24 juli worden Henny Mieremet en Cor Verbree in het zonnetje gezet. Tijdens het koffiedrinken is er gelegenheid om Henny Mieremet te bedanken voor de 20 jaar die hij gezorgd heeft voor de website van De Lichtbron.

Cor Verbree heeft juist een heel zichtbare en hoorbare taak in de eredienst. Toch heeft nog niet iedereen zijn of haar gelukwensen hardop uitgesproken met het inmiddels voltrokken huwelijk van Cor en David.

Voor alle mensen die Cor Verbree niet persoonlijk konden feliciteren met zijn huwelijk is er na de eredienst van 24 juli daarvoor gelegenheid.
terug