Cees de Maa 65 jaar organist

De passie voor het orgel begon toen Cees 13 jaar was. Uit een brief die door zijn zus aan broer Jan in februari 1957 schreef is dat aan het licht gekomen. Ook had ik (Adri van der Wal)) een foto van Cees uit die tijd met mezelf a ls 2-jarige achter op de fiets, wat hem erg ontroerde. De ontroering werd nog groter toen Jan Eerbeek het woord nam en Cees toesprak. Jan haalde herinneringen op aan de tijd dat Cees in de gevangenis bij de diensten van Exodus het orgel bespeelde. Dat waren mooie tijden. Hoewel de gedetineerden niet altijd de liederen kenden: gezongen werd er!
Aam Wijnands had onderzocht of ergens nog een onderscheiding voor dit bijzondere jubileum te vinden was en vond gehoor bij de PKN. In de vorm van de erepenning, de hoogste onderscheiding van de PKN en een oorkonde werd dit aan het eind – met afsluitende woorden van Peter (je prijzenkast is nu echt vol) – aan Cees uitgereikt. Tevens had Aam de publiciteit gezocht en dat heeft geresulteerd in een reportage in AD Westland en op de WOS. Zoek maar eens op ‘Cees de Maa’.
De bloemen van de kerk waren deze zondag voor Cees en Joke, daarnaast ontvingen zij een dinerbon. De felicitaties van de gemeente en de aanwezige familie en vrienden werden ontroerd in ontvangst genomen. De zaterdag ervoor kregen Cees en Joke een prachtig boeket van de Gemeente Westland. 
Na de dienst dronken we koffie met wat lekkers. We kijken dankbaar terug op een mooie dienst. Hans Kerremans maakte foto’s, die ook in deze Nieuwsbrief te zien zijn.
Op de foto rechts de erepenning, die Cees de Maa heeft ontvangen van de PKN. 
terug