Dankdag voor gewas en arbeid

De diaconie nodigt u uit om de Dankdag te vieren met een buffet, waarbij veel gerechten door de deelnemers worden meegenomen. Zo ontstaat er een mooie bloemlezing van gerechten -ook voor- en nagerechten- waar we dankbaar voor zijn. De maaltijd begint op woensdag 2 november om een uur of zes; de kerk is een half uur eerder open zodat u tijd genoeg heeft om zelf meegenomen gerechten -of dranken- op de tafels kunnen uitstallen.
Rondom de maaltijd wordt het programma gevuld met gebeden en een korte overdenking of ander inspirerend onderdeel. Rond 8 uur sluiten we deze dankdag af.
U kunt zich opgeven via de intekenlijst die op 23 en 30 oktober in de hal van de kerk ligt. U kunt daarop ook aangeven als u zelf een gerecht klaarmaakt en meeneemt.
Iedereen is van harte welkom!
terug