Doneer uw energiecompensatie

Begin november hebben de meeste huishoudens een tegemoetkoming in de mogelijk hogere kosten voor energie ontvangen van € 190. Begin december ontvangen deze huishoudens nog eens € 190. Doel van de compensatie, ook wel gasprijsbonus genoemd, is tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen voor nieuwe en flexibele contracten met de energieleverancier. Mensen met een smalle beurs komen mogelijk niet uit met de kosten van levensonderhoud als hun energierekening de pan uit rijst. En elk huishouden met een eigen gas- en elektra-aansluiting ontvangt deze toeslag. Ook als er nog een lopend contract is tegen de oude ‘normale’ kosten van energie. Huishoudens zonder eigen gasaansluiting (denk aan appartementen/flats met blokverwarming in de sociale sector) ontvangen deze toeslag niet. Mogelijk komen deze wel in aanmerking voor ondersteuning door de overheid. U kunt zich hiervoor melden bij de gemeente. Maar alleen als het inkomen minder is dan 120% van het bestaansminimum…een moeilijk te begrijpen regeling die de kloof in de samenleving vergroot. 
Om die kloof te dichten, zijn er diverse acties gestart, veelal vanuit kerken, om de energietoeslag beter te verdelen. 
U kunt er voor kiezen om uw energiecompensatie over te maken aan de diaconie van De Lichtbron. Uw diaconie zal dan voor de verdeling onder de aanvragen zorgen. Mocht er een bedrag overblijven, dan verdeelt de diaconie het restant tussen Stichting Mensenkinderen -kleinschalige projecten wereldwijd voor armoedebestrijding, zonder ‘strijkstok’- en Samen Tegen Armoede van Kerk in Actie. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90RABO 0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente Wateringen-Kwintsheul-Wateringseveld, o.v.v. Gasprijsbonus.
Betaalt u zelf uw energierekening en komt u in de problemen door stijgende energieprijzen? 
Schroom niet en vraag uw diaconie om ondersteuning. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl met uw hulpvraag.
 Westland Geeft Warmte kan u ook helpen als u voorgedragen wordt door Voedselbank Westland, Vitis Welzijn afdeling Welzijnsdiensten, Schuldhulpmaatje Westland of Vluchtelingenwerk Westland. U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij de Buurt Informatiepunten van Vitis Welzijn. In Wateringen is dat de bibliotheek, Dorpskade 3, op elke woensdag tussen 9 en 12 uur; in Kwintsheul in Kastanjehof, op elke donderdag tussen 9 en 12 uur. Of stuur een e-mail naar welzijnsdiensten@VitisWelzijn.nl om u aan te melden. 
terug