Film: ‘Where are you Adam’?

In het oude Douchiariiou-klooster(Athos, Griekenland) leven orthodoxe monniken.
In hun werken en bidden streven zij naar een band tussen mens en natuur. Beelden van de natuur en van monniken bij hun werken wisselen elkaar af. Hun leven lijkt te verwijzen naar dat van Adam voor de de zondeval. Indringende documentaire van 80 minuten
terug