Geweld tussen mensen onderling

Toen werd Kain zeer toornig
en zijn aangezicht viel. 
Genesis 4: 5b

De passage over het aangezicht dat zakt spreekt me aan. Ik vind dat een mooi beeld. Ik geef het vorm door licht boven en donker beneden de gesloten ogen. Als teken dat het contact er niet is. Ik werk met gescheurd papier in verschillende kleuren. De zwarte punten die als speren van opzij en van boven door het beeld steken worden de verbinding met de andere schilderijen. Ze zijn op alle terug te vinden als verbinding van het geweld. 
terug