maandag 28 maart 2022

Groot huisbezoek

Locatie: 
 Coralien en Ed van der Schoor
Tijdstip: 
 19:30

In de tweede helft van maart stellen we een ieder graag in de gelegenheid om aanwezig te zijn tijdens Groot huisbezoek annex open wijkavond. Op dinsdagavond 22 maart, woensdagmiddag 23 maart en maandagavond 28 maart bent u/jij van harte welkom om elkaar te ontmoeten en met elkaar is gesprek te gaan over het thema `Maaltijd van de Heer`. Een inleidend verhaal en vragen die er leven hebben we geput uit het boekje ´Tastbare Nabijheid` Tijdens de voorbereiding hiervan is ons gebleken dat dit regelmatig terugkerend sacrament mooie gespreksstof met persoonlijke ervaring mee kan brengen.

terug