Het Licht gaat door de hele gemeente

In 2010 heeft de protestantse gemeente van Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld de naam ‘De Lichtbron’ gekregen, om zo het evangelie van Jezus Christus als Lichtbron te tonen. In de zondagse eredienst schijnt het Licht vooral door de brandende Paaskaars. Deze Paaskaars brandt voor aanvang van de kerkdienst. Ook de sacramenten van Doop en Heilig Avondmaal, de Dooprol, het Gedachtenisboek en de historische Bijbel zijn al voor het begin van de eredienst zichtbaar.
De Taakgroep Eredienst kiest jaarlijks een nieuwe Paaskaars. Op Paasmorgen draagt een diaken de Paaskaars de kerk in. Een ouderling vertelt de betekenis van de opdruk van de Paaskaars. De kerkgangers geven een kleine Paaskaars met dezelfde opdruk aan elkaar door, als symbool dat het Licht van Christus door de hele gemeente gaat.
Op Zondag Voleinding, in de Adventstijd en met Kerstmis, heeft Licht een extra belangrijke rol in onze liturgie. In de liturgie van Goede Vrijdag doven we het Licht. 
terug