Het verdriet van de zending: De stem van de kinderen in Nederland

In januari 2022 kwam dit boek uit. Het bevat dertien interviews met kinderen die in pleeggezinnen of in een kinderhuis woonden, terwijl hun ouders in het buitenland voor de zending aan het werk waren. Het is opvallend dat er nooit over geschreven is. Het lijkt een verzwegen onderwerp te zijn. Veel van deze kinderen hebben daar erg onder geleden. Natuurlijk maakten kinderen van koloniale ambtenaren, diplomaten, militairen, mensen die werkten bij Shell of andere grote bedrijven, en later NGO-mensen, dit ook mee. Maar bij de zendingskinderen kwam erbij dat vaak werd gezegd dat de scheiding van hun ouders nodig was, omdat de Heer hun vader of moeder tot dat andere werk geroepen had. Daardoor kwamen ze bijna vanzelf uit bij vraag wie God dan wel is, dat hij dit van kinderen vraagt. Ook dat komt in dit boek uitgebreid aan de orde, aan de hand van Genesis 22, het verhaal over het offer van Abraham, hoewel dat uiteindelijk geen offer was. Maar wat betekent dat?
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek is er op 6 februari j.l. een TV-uitzending van Jacobien op 2 aan gewijd. Deze uitzending is later nog herhaald. 
Wie het boek wil lezen, kan het voor € 15,00 bestellen op de website Zendingserfgoed, https://www.zendingserfgoed.nl/publicaties-van-stichting-zendingserfgoed 
 
terug