Ik zal je een hoopvolle toekomst geven

4e zondag – zondag Laetare
‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ (Jeremia 29:11)                      

Een hoopvolle toekomst
Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen om ons te verheugen (laetare). Oordeel is niet Gods laatste, maar voorlaatste woord. Zijn laatste woord is genade, Pasen! Jeremia beseft dit. Hij schrijft namens koning Sedekia van Juda via koning Nebukadnezar van Babel een brief aan de ballingen in Babel. Het evangelie is een publieke zaak. Koningen mogen ervan horen. Ballingschap is niet Gods laatste woord tot Israël maar het voorlaatste. Het laatste woord is: een hoopvolle toekomst! Voordat het zover is, roept Jeremia het volk op om te bidden voor de stad en zich in te zetten voor haar welzijn. Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de stad, zelfs voor Babel!

Schikking: De bol is nog groener geworden, er is hoop. Een vredesteken met een tulptussen de V-vorm. De tulp symboliseert het gebed.
terug