Kassie-bouwen, diaconaal en missionair werk ‘om de hoek’

Bij die Marcuskerk is een buurttuin, waar ze graag ook een kas wilden hebben. Kees van Schie, bekend met kassenbouw, wilde dat met hulp wel doen. Na het maken van een tekening en toestemming van de gemeente is een groepje van vier
gemeenteleden enthousiast begonnen met de realisatie van het plan. Nu is de kas klaar en wordt in de dienst van 6 november in de Marcuskerk aan Jantine en Bettelies Westerbeek de sleutel overhandigd. Een plek voor ontmoeting en het kweken en oogsten van onder andere groenten.
terug