Living Words

De eigen predikant, ds. Marjan Zebregs, is de voorganger.
Eén van de vormen van op weg gaan is van de basisschool naar de middelbare school. Daar besteden we met Floris aandacht aan. Andere vormen zijn: op weg gaan met vakantie, op weg gaan als gemeente van Christus en op weg gaan met God.
We lezen hoe de barmhartige Samaritaan op weg gaat en daarbij een beroofde en mishandelde man ontmoet en ook hoe de Leviet en de priester op weg gaan. 
Van harte welkom om met ons mee op weg te gaan in deze kerkdienst of om te genieten van de enthousiasmerende muziek van Living Words. Dit 25 jaar jonge gospelkoor van 40 leden heeft als motto: ‘Zingen en getuigen van onze God is de absolute drive’.
terug