Maria en Johannes bij het kruis

Zij zien Jezus, Jezus ziet hen. Maria, moeder van de Goddelijke Zoon. Maria, moeder van haar menselijke zoon. De zoon ziet zijn moeder en Johannes de leerling van wie Hij veel hield.
Het aanzien van Jezus aan het kruis, bedenk hoeveel pijn dat doet. Toch zijn het woorden van Jezus gedurende zijn leven die het verdriet dragelijk maken. En ook aan het kruis voelt Jezus dat zijn moeder en Johannes blijvende steun en aandacht nodig hebben, steun die ze elkaar kunnen geven.
Hij zegt ‘Vrouw, dat is uw zoon’, en tegen de leerling: ‘Dat is je moeder’. 
Johannes die Maria in zijn huis opneemt en zo elkaar tot steun kunnen zijn. (Johannes 19 vers 26-27).
Nog steeds een boodschap die doorklinkt. Zorg voor elkaar, zie de ander, wees elkaar tot steun. Woorden die niet alleen bij woorden blijven, maar omgezet worden in daden
 
terug