Mijlpaal voor Cor Verbree

Zijn zondagen zijn altijd gevuld met muziek, want ook in de Westerkerk in Monster laat hij ’s middags het orgel jubelen. Met een hartelijk woord van dank voor zijn opgewekte inbreng in onze kerkdiensten ontvangt Cor, namens de gemeente De Lichtbron, een mooie bos bloemen. Het boeket is groen met wit, de kleuren van Westland en is gevormd uit vier groene takken en tien witte bloemen, wat symbool staat voor 4 x 10 = 40 jaar organist. Dit ging vergezeld van de wens dat hij nog vele jaren de gemeente muzikaal mag begeleiden.
terug