Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad is blij te kunnen melden dat Ria Jongerius en Willy Mieremet bereid zijn het ambt van ouderling op zich te nemen. Bezwaren tegen de procedure of tegen de voorgenomen bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden tot en met maandag 24 oktober, schriftelijk en ondertekend bij de scriba, Bert Bosker.
Wanneer er geen gegronde bezwaren binnenkomen zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 30 oktober.
Tijdens deze dienst zullen de ouderlingen Eimert de Waard en Nel Bloem en diaken Adri van der Wal uit het ambt worden ontheven.
terug