Nieuwe psalmberijming

We zingen de psalmen vaak op de eeuwenoude melodieën en woorden. Recent heeft de stichting ‘Dicht bij de Bijbel’ de bekende melodieën van de 150 psalmen voorzien van een nieuwe tekst. Dicht bij de vertrouwde tekst en aangepast aan het huidig taalgebruik. Soms zullen we in de eredienst de oude en soms de nieuwe tekst volgen, zo heeft de kerkenraad besloten
terug