Nieuwe website

Vormgeving 
Enkele van de uitgangspunten bij de vormgeving waren dat de website onderscheidend en overzichtelijk moet zijn, een rustige en frisse uitstraling moet hebben en kernachtig moet weergeven wie wij zijn.
https://image.protestantsekerk.net/uploads/klant649/(2)voorgevelkerk2_77.jpg
Een website moet het voor een groot deel hebben van het beeldmateriaal. Daar is dus als eerste over nagedacht. Omdat we geen mooie monumentale kerk als blikvanger hebben, kunnen we daar niet zo veel mee. Bovendien is het maken van goede foto’s ook niet eenvoudig. Vaak staan verkeersborden, auto’s en dergelijke hinderlijk in de weg. Om deze reden is er voor gekozen om de website te voorzien van getekende illustraties.
Verder is er bewust voor een overzichtelijke menustructuur gekozen (zonder submenu’s). Korte tekstblokjes, met een goed leesbare letter op een witte ondergrond zijn een verdere vertaling van de uitgangspunten.

 Illustraties
https://image.protestantsekerk.net/uploads/klant649/(2)actualiteiten.jpg
De illustratie met de voorgevel van De Lichtbron op de Welkom-pagina symboliseert dat we een veelkleurige gemeente (willen) zijn. We zijn niet gelijk aan elkaar en geloven ieder op zijn of haar eigen wijze. Maar we hebben elkaar wel nodig; met elkaar vormen we een kleurrijk geheel.
https://image.protestantsekerk.net/uploads/klant649/VieringenVerkl.jpg
Op alle overige pagina’s, zoals de pagina met actuele berichten uit de gemeente, komt dit fleurige beeld telkens op een andere wijze terug. Hiermee ontstaat samenhang in de website.
Bij iedere illustratie is wel een verhaal te vertellen. Zo is bijvoorbeeld de tekening op de Vieringen-pagina geïnspireerd op het logo van de PKN. Er zijn dunne zwarte lijnen aan toegevoegd en het is uitgebreid met een aantal cirkels. Hierdoor kon ook het oorspronkelijke kruisbeeld worden vergroot tot een “echt” kruis en komt de duif wat duidelijker tot z’n recht. Deze beide symbolen ondersteunen het thema van deze pagina. Door aan te sluiten bij de oorspronkelijke kleuren is het net alsof de illustratie licht geeft. Ook daar zit natuurlijk symboliek in.

Korte overdenkingen
https://image.protestantsekerk.net/uploads/klant649/boom.jpg
Iedere pagina begint met een korte gedachte gebaseerd op een passage uit de Bijbel en passend bij het betreffende thema. Zo is voor de kleurrijke boom op de Kerkenwerk-pagina een koppeling gemaakt met Psalm 1. Hierin staat dat wij als een vruchtdragende boom zullen zijn als Gods Woord een metgezel is in ons leven.
De vraag kan worden gesteld of met de weergave van dergelijke beschouwingen een passend beeld van onze gemeente wordt gegeven. Misschien voelt niet iedereen zich daarbij even thuis. Maar toch, op deze wijze laten wij zien dat wij, als kerkelijke gemeente, Gods Woord een belangrijke plaats geven in ons midden.
Sommige overdenkingen houden ons een spiegel voor, andere zijn luchtig van aard. Zo wordt recht gedaan aan hoe wij zijn als gemeente.

Hoe nu verder?
Een website is nooit af. Er borrelen al weer een aantal andere ideeën op over het gebruik van de website. Het zou mooi zijn als deze een functie zou kunnen vervullen bij de wijze waarop wij kerkelijke gemeente zijn. Maar dit zal nog even moeten wachten. Eerst zal de vormgeving nog wat verder worden aangepast aan de uitgangspunten.
Verder zullen we ons best moeten blijven doen om de inhoud actueel en de vormgeving aantrekkelijk te houden.

 
terug