Paaskaars 2023

Dit jaar heeft de Taakgroep Eredienst gekozen voor de Paaskaars Vrede. 

Dit is een modern ontwerp om de liefde en hoop van de bewoners van de vijf wereldcontinenten voor eeuwige vrede uit te beelden. Helaas is het thema nog steeds actueel. 

Boven de vijf gekleurde continenten zien we twee Griekse letters. De ene letter staat voor Pax, Latijn voor vrede, en de andere letter staat voor Christus. Samen zien we de vrede van Christus afgebeeld.
 
terug