Pasen

7e zondag – PASEN
‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was …’ (Johannes 20:1) 

Een nieuw begin 
Johannes opent zijn evangelie met ‘In het begin was het Woord …’ Het is een variatie op het eerste bijbelvers. Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin: ‘Vroeg op de eerste dag van de week …’ Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open.              
Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit wel? Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane. 

Schikking: De bol ligt met de opening schuin naar boven. Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.
 
terug