Pasen – het geweld voorbij

Een tuin bloeit rond het open graf
Uit lied 978
Na al de schilderijen rond het thema´geweld´voelde ik sterk de behoefte om een schilderij van hoop, van nieuw leven te maken. De zwarte speren van het geweld zijn niet geheel verdwenen, maar ze hebben een nieuwe functie gekregen, dragers van groen. Als homage aan al die mensen die lijden onder geweld, opdat ze de hoop niet zullen verliezen. En als aanmoediging voor ons, om door tegaan met ons streven naar rechtvaardigheid en vrede. Gewoon omdat het anders niet kan.
terug