Ruth

Na gedane arbeid is het goed rusten (oma-Naomi)
Er is een kind geboren uit Boaz en Ruth, Obed. Wat een vreugde! De (geslachts)lijnen lopen door naar koning David. Naomi heeft een breuk weten te voorkomen. Zij kan nu in het midden van de stamboom genieten van haar kleinkind.
Joki Harms
 
terug