Schilderijen ‘ Geweld in de Bijbel’

Joki en Nanne (echtgenoot en oud predikant) hebben over dit project ook een mooi gebonden boek gemaakt.
Het boek gaat verder dan alleen foto's van de schilderijen, bij ieder schilderij is een bijbeltekst opgenomen en zijn ook overwegingen, vragen en gedachten opgenomen.   
In de kerk zullen voldoende van deze boeken vanaf as zondag in de hal liggen. Ze zijn om zomaar mee te nemen. 
Denkt u, ja maar 'Gratis' ik heb er ook wel een bijdrage voor over, dan komt deze bijdrage ten goede aan de Protestantse Gemeente van Stedebroec. Zij hebben het project in 2015 gefinancieerd, schroom niet om een boekje mee te nemen.
Een eventuele bijdrage mag worden overgemaakt op rekening van Protestantse Gemeente Stedebroec.
Het rekeningnummer is NL95 RABO 0373 7347 86 ovv Bijdrage Boek ´Geweld in de Bijbel´. 
terug