‘Geheime’ oecumenische viering Vredesweek

Op woensdagavond 20 september werd een oecumenische viering in kader van de vredesweek georganiseerd in De Lichtbron te Wateringen. Het thema van de avond was: ‘In het geheim samen komen’, omdat er nog steeds in veel landen christenen worden vervolgd en ze in het geheim samenkomen om hun geloof te vieren. Voor het gebouw van De Lichtbron stonden twee vermomde mannen die de bezoekers de weg naar de ingang van de ‘schuilkerk’ moesten wijzen. Eenmaal ‘veilig’ in de kerk aangekomen was het donker. Enkele kaarsjes verlichtten de ruimte, want te veel licht zou aandacht trekken van vreemden. Er waren ongeveer 35 christenen vanuit verschillende kerkgemeenschappen bijeen gekomen. Tijdens de viering werden er op ‘fluistertoon’ opwekkingsliederen gezongen. Er zijn verschillende filmpjes getoond van het leven van Hea Woo, een Noord-Koreaanse christen die haar geloof wilde praktiseren, hoewel dit daar verboden is. Uit de Bijbel werden de verhalen van Mozes en de Rode Zee en Jozef in Egypte voorgedragen. De stichting ‘Open Doors’, die zich inzet voor christenen in landen waar het christelijk geloof verboden is, werd extra belicht door middel van twee brieven van christenen uit Noord-Korea die zij hadden ontvangen, voor te dragen. Na de viering werden druiven gegeten en druivensap gedronken, omdat dit vaak het enige voedsel is waar vervolgde christenen de eucharistie/het avondmaal mee kunnen vieren. 
Deze avond heeft ons weer aan het denken gezet over hoe waardevol het is dat wij in Nederland godsdienstvrijheid hebben en hoe belangrijk het is om je bewust te zijn dat dit niet overal het geval is. 
 
terug