Symbolische bloemschikking

Eerste zondag – zondag Invocabit (roept hij Mij aan)
‘De HEER richtte zich tot mij …’ (Jeremia 1:4) 
Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij wordt geboren in een priestergeslacht. Zijn vader is een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon. Maar dan klikt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia. Net als Mozes stribbelt hij tegen: ‘Ik ben geen spreker en bovendien nog jong.’ Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op. Jeremia 
moet eraan geloven. Zijn bestemming wordt niet bepaald door zijn afkomst maar door 
 
terug