Twee misdadigers, twee mensen tegelijk met Jezus aan een kruis.

We weten eigenlijk weinig van hen.
Hun namen, Zoathon en Chammatha? 
Hebben zij Jezus gekend? Is Jezus hen al eens eerder tegengekomen? Kende Jezus hen bij naam?
Jezus ontmoette en ontfermde zich over veel mensen, ook hen die op het slechte pad terecht waren gekomen en zijn uitgespuugd door de samenleving. Jezus onschuldig, maar net zo hard bespot en uitgejouwd.
Twee mensen naast Jezus aan het kruis, twee karakters. De ene toonde berouw en nam het op voor Jezus, de ander daagt Jezus uit. Bijzonder is dat hij door de berouwtonende terecht wordt gewezen. Het onmenselijk lijden en sterven aan een kruis, schuldig of onschuldig, ook Jezus was samen met de andere twee gekruisigde mens van vlees en bloed.
 
terug