Uitgeblust


‘Uitgeblust of opgestookt’ is de ondertitel van de bijeenkomst, die de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) op 1 september 2023 organiseerde met als titel: ‘De herontdekking van de hel’. 
Schrijver Arnon Grunberg hield een inleiding ‘De hel buiten’. 
Klinisch psycholoog Paul Verhaege sprak over ‘De hel van binnen’. 
Theoloog, therapeut, musicus en conservator van het Ikonenmuseum, Liesbeth van Es, sprak over ‘De hel in de kunst’. 

De nieuwe hoogleraar Dogmatiek van de PThU, Arnold Huijgen, hield over de hel zijn oratie.
Alle sprekers deelden de mening dat de hel terug is in de samenleving. 
Ze noemden daarbij de uitspraak van VN topman Guterres, dat de wereld hard op weg is naar de ‘klimaathel’. De oorlog in Oekraïne en het moderne leven zelf worden in termen van ‘hel’ omschreven. 
Of – wat luchtiger – de wielerklassieker ‘De hel van het noorden’. 

De kerk heeft vanuit haar traditie en vanuit haar huidige plaats in de samenleving taal voor het omgaan met de hel. Ook al voelen ‘we’ ons verlegen met het woord ‘hel’. 
Ook al denken we eerder aan ‘hel en verdoemenis’, dan aan ‘hel en heling’.
Prof. Arnold Huijgen geeft vanuit christelijk perspectief drie antwoorden op de vraag: ‘Waarom de wereld een hel nodig heeft’. 
1.    Omdat er een existentiële dreiging is. De hel is nodig om de dreiging van de dood op persoonlijk en collectief niveau onder ogen te zien. Calvijn zag de hel niet alleen na het aardse leven, maar ook in het heden, als scheiding van God. Luther schreef: ‘Het slechte geweten is de hel’.  
2.    Omdat de hel de bestemming is van het ultieme kwaad in Gods oordeel. Wanneer Jezus Christus daadwerkelijk de dood heeft overwonnen, is het goede reëler dan het kwade.
3.    Omdat de hel God de mogelijkheid biedt om definitief ‘nee’ tegen een mens te zeggen. De inhoud van dat ‘nee’ kan alleen op Golgotha worden verstaan. Want dat is de plaats, die tegelijkertijd Gods ‘ja’ van liefde en vergeving toont en dus de redding van het ‘nee’.

Ik hoop dat u zich niet uitgeblust voelt door deze column, maar opgewekt. 
Omdat Jezus Christus is opgewekt uit de dood en omdat wij daardoor opgewekte mensen kunnen zijn. 
Hoe hels het soms in de samenleving en in ons persoonlijk leven ook is: 
God was, is en zal zijn! 
Ds. Marjan Zebregs 
 
terug