Uitnodiging voor wijkavonden/-middag.

Op 29 maart, 18 en 19 april houden we voor allen die er belangstelling voor hebben de alom bekende wijkavonden/ wijkmiddag.
Deze uitnodiging is er dus voor U en jou.
Met het kerkelijk thema van dit jaar 'Aan tafel' in gedachten, willen we met elkaar in gesprek gaan. 
Middels tekstkaarten met als thema Leven-Hoop-Herinneren willen wij een geloofsgesprek houden. Teksten, vragen waarop een ieder mag reageren. 
De avonden zijn op de volgende data en locaties. 
  • Woensdagavond 29 maart 19.30 uur bij Ria Jongerius.
  • Dinsdagavond 18 april 19.30 uur  bij Ed van der Schoor.
  • Woensdagmiddag 19 april 15.00 uur in de De Lichtbron.
Van harte welkom om elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. 
Graag even een berichtje als u/je aanwezig wilt zijn. 

Met een hartelijke groet,
De wijkouderlingen
Willy Mieremet (w.mieremet@caiway.net)
Ria Jongerius (mm@bouwbedrijfjongerius.nl)
Ed van der Schoor (edencoralien@icloud.com)
 
terug