Vespers op 25-26-27 maart

Ook dit jaar worden er in de Stille Week drie vespers gehouden. Deze vinden plaats in de kerken van de verschillende geloofsgemeenschappen:
op maandag 25 maart in de Pleinkerk in Wateringen 
op dinsdag 26 maart in De Lichtbron in Wateringen 
op woensdag 27 maart in de Andreaskerk in Kwintsheul. 

Aanvang van alle vespers is 19.30 uur, het thema van de drie vespers is  ‘Tussen hoop en wanhoop’. Een moment van liederen, lezingen, gebed, stilte en overweging in deze Stille week voor Pasen, een week waarin we stilstaan bij het lijden van Christus. 
De voorbereiding is verzorgd door Ank van Lier vanuit de RK-kerk, Frans Dieleman vanuit de Hervormde gemeente en Ed van der Schoor vanuit Protestantse Kerk De Lichtbron. Allen van harte uitgenodigd om de vespers bij te wonen.
 
terug