Vriendelijkheid /Floriade

Vriendelijkheid zegt veel over je houding. Het toont dat je beschikt over zelfvertrouwen, empathie en het vermogen waarde te zien in anderen. Je bent ook bewust van je relatie als individu met de groep.
Vriendelijkheid is een kracht die anderen laat groeien, als parels in een oester.
Vriendelijkheid verwijst naar wijsheid en emotionele intelligentie.
Een parel is het symbool van verborgen kennis en wijsheid.
Het gebruik van leem en compost verwijst naar de basis van de Floriade, de aarde, die ons voedt.’
Ninette: ‘Mijn filosofie is het besef dat de mens slechts een klein onderdeel is van een groter ecosysteem dat hem vooraf gaat, dat er is en altijd zal zijn. De relatie tussen mens en aarde is onderhevig aan voortdurende manipulaties en veranderingen. Dat is heel intrigerend en spannend, maar kan ook heel frustrerend en verwoestend zijn.
terug