Vruchtbare stad / Floriade

Het thema van deze Floriade is ‘Growing Green Cities’ (Groene steden laten groeien). Van dat thema is het een kleine stap naar het bijbels visioen van de stad van de toekomst uit Openbaringen. Dat visioen beschrijft de ideale stad, omringd door een paradijselijke tuin; een volmaakt groene stad. 
Toch is al dat groen niet het meest wezenlijke van dit toekomstvisioen. Met de verwerkelijking van dit visioen is er een einde gekomen aan onrecht en geweld, ziekte en verdriet. God zelf zal alle tranen drogen. Als die stad er is, groeien er niet alleen fruitbomen en geneeskrachtige kruiden, maar er groeien ook de vruchten, die het leven pas echt leefbaar maken. De vruchten van de Geest: vreugde,  vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, liefde, blijdschap, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde.
De inzending van de kerken van Almere op de Floriade wil iets van dat toekomstvisioen van Openbaring verbeelden als bron van inspiratie om te bouwen aan groene steden, die werkelijk leefbaar zijn, omdat deze geestelijke vruchten er groeien. 
Voor de uitwerking van hun ideeën heeft de ‘Stichting Kerk op de Floriade’ een open uitnodiging gestuurd aan Nederlandse kunstenaars. Het resultaat is te zien in twaalf kunstwerken rondom de kerk. Hierover meer in de volgende nieuwsbrieven. 
 
terug