Want God is liefde

De Raad van Kerken heeft in 2017 het boek ‘Opgestaan, meditaties rond het paasevangelie’ uitgebracht. Deze keer geïnspireerd op Jesaja 51:9-11.
Profeten zijn geen toekomstvoorspellers, geen koffiedikkijkers, maar het zijn mensen met een heldere blik, een gezond verstand en het hart op de goede plaats. Ze volgen de actualiteit en zeggen: als we zo doorgaan dan kun je er donder op zeggen dat … vul maar in. Als je bezuinigt op de zorg, dan weet je dat verwarde mensen dakloos gaan rondzwerven.
In het oude Israël waren het de profeten die de politieke leiders lastig vielen met hun ongevraagde adviezen. Die tot vervelens toe zeiden: als liefde en respect niet het uitgangspunt zijn van jullie beleid, dan gaat het faliekant mis. En het ging mis en het gaat mis ...
Maar de profeten waren ook de mensen die toekomst zagen wanneer er geen toekomst leek te zijn. Ze belichamen de hoop, dat alles anders zal worden, ze roepen God erbij, roepen God wakker. Zodat het opnieuw gebeurt, zoals ooit: bevrijding uit alles wat mensen gevangen houdt! 
terug