Week van de Eenheid

De viering in de Sint Andreaskerk heeft het thema “Doe goed, zoek recht” meegekregen, ontleend aan een vers uit Jesaja 1. In woord en gebaar wordt aandacht gegeven aan de noodzaak om gerechtigheid te doen gelden voor iedereen in deze tijd en samenleving. Christenen worden ook opgeroepen om het goede te doen en naar elkaar om te zien. De verschillende, christelijke kerken weten elkaar sinds jaar en dag te vinden in o.a. diaconale activiteiten en bijdragen aan schuldhulpmaatje, eenzaamheidsbestrijding, vluchtelingenwerk en voedselbank. 
Een projectkoor onder leiding van Ben Kester ondersteunt de liturgie met liederen en muziek. Voorgangers zijn de evangelische pastor Marcel Lie en de katholieke pastor-diaken Walther Burgering.

Voor meer informatie: www.weekvangebed.nl of bij een van de Wateringse of Heulse christelijke kerken.
 
terug