Wij zoeken mensen die hun hart durven volgen!

Ouderling
Wat doet een ouderling?
Een ouderling en diaken maken deel uit van de kerkenraad en zijn dus ambtsdrager.
De bijzondere verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat zij/hij
over het beleid meedenkt en dat mede bepaalt. Dat deelt zij/hij met de andere ouderlingen en diakenen. Verder ligt haar/zijn primaire verantwoordelijkheid op het terrein van de pastorale zorg. Deze krijgt o.a. gestalte in het bezoeken van gemeenteleden. In onze gemeente is het zo, dat de kerkenraad in dit werk ondersteund wordt door wat wij ‘pastorale medewerkers' noemen.
Bij hun werk kunnen zij altijd terugvallen op de predikant.
Verder doen ouderlingen, volgens een rooster, dienst in de kerk tijdens de erediensten. Zij wonen de vergaderingen bij van de kerkenraad (om de twee maanden).

Gemiddeld kost ouderling zijn 10 uur per maand. En die uren zijn welbesteed! Heb je interesse in dit mooie werk, of wil je meer informatie, neem dan contact op met één van de leden van de kerkenraad, of mail naar scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl

Diaken
De diaconie/ZWO van onze kerk bestaat momenteel uit 4 diakenen en een ZWO-er; Lia van Ooijen-Leerdam (penningmeester), Ellen Ouwehand (secretaris, ZWO), Adri van der Wal-de Maa, Franny Vogelaar-Schut en Peter de Jongh (voorzitter). Volgend seizoen zal Adri na zes jaar trouwe dienst het college verlaten, en hebben we een vacature in te vullen. Tot op heden hebben we helaas nog niemand bereid gevonden om dit mooie werk te doen. En met drie diakenen is het rooster voor het wekelijkse werk in de eredienst helaas ‘niet te doen’. Daarom zoeken we één, maar liefst twee diakenen die betrokken zijn bij het diaconale werk in onze gemeente.
terug