Zomerdienst met Inspirited

Op 30 juni is er een speciale zomerdienst met als onderwerp: ‘Ga mee de zomer in, zoals je bent’. De voorbereidingsgroep heeft zich laten inspireren door het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. De lezing uit het Oude Testament is Prediker 9: 7 t/m 11. Prediker schrijft daar over de vreugde van het leven. Wilt u ter voorbereiding op deze Zomerdienst nadenken over wat u vreugde geeft? Voor het begin van de dienst kunt u dat op een vrolijk gekleurd papier opschrijven. Tijdens de dienst gaan we ontdekken of we hetzelfde zijn in onze vreugdes of juist heel verschillend. Maar wat ons ook vreugde geeft en hoe we ook zijn, we lopen allemaal dezelfde weg van geloof, hoop en liefde met dezelfde Gids! Uit het Nieuwe Testament lezen we Efeziërs 3: 10 t/m 19 over ‘Eén in Christus’. We zingen onder andere lied 377 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ en lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Deze zondag is het koor Inspirited bij ons te gast; zij verlenen hun muzikale medewerking met prachtige liederen die bij het thema werden uitgezocht. Van harte welkom, zoals je bent!
Ellen, Christine en Marjan
terug