De Lichtbron Wateringen © 2005-2014 Opmerkingen over de site? Mail de webmaster

De Lichtbron
Protestantse GEMEENTE wateringen, 
kwintsheul en wateringse veld
Uitleg PKN logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Algemene
Informatie


Gemeente


Nieuws


Fotoboek


Contact


Home

Welkom op de website van

‘de Lichtbron’, Protestantse Gemeente

van Wateringen, Kwintsheul en

Den Haag-Wateringse Veld

Erediensten

Zondag 14 december 2014, Advent 3, Dienst van Woord en Tafel (in zittende vorm), Gezinsdienst ‘Tafeltje dekje’, m.m.v. ‘New Sound’.

9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof

Kindernevendienst: kinderen zitten in de kerk

Er is stand-by kinderoppas

Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie/ZWO/Streekverband De Tien

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is rose

 

14  dec. 12 u. Taizé-viering in de Hofboerderij

Er is deze maand geen Oecumenisch Avondgebed  ‘Open Ark’

 

Zondag 21 december 2014, Advent 4

9.30 uur: Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland

Kindernevendienst: Bram van de Haar

Er is stand-by kinderoppas

Collecte: 1. Kerk  2. Diaconie/ZWO

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is paars

 

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Jaarthema


   
“Met hart en ziel geloven”

Om over na te denken

 

 

God zegt niet: 'Ik hou van u vooropgesteld dat...' niet: 'Ik hou van u als u maar...' Hij zegt: 'IK HOU VAN U!' 'De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden, Hij zal zwijgen in zijn liefde, Hij zal over u juichen met gejubel.' Zefanja 3:17
 

 

 

                                        

                 

 

Kerkkontakt

 Deze maand in het kerkkontakt :
           

Klik hier voor het complete kerkkontakt

 

 

Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’ is elke derde woensdag van de maand In de kapel van de Ark.

Wij zijn op zoek ………………..

 

Gemeenteleden, jongeren, ouders en ouderen. Allen die dichtbij of op enige afstand meeleven met het kerkenwerk.

 

Wij zijn op zoek naar allen die het gemeentewerk een warm hart toedragen. Op zoek naar allen voor werk wat voor u/jou bestemd is.

 

We zijn op zoek naar allen die niet vanzelfsprekend de kerkdiensten bezoeken maar de kerk ook niet willen loslaten.

 

We zijn op zoek naar gemeenteleden die regelmatig de kerkdiensten bezoeken ………. Maar meedraaien in bijvoorbeeld een taakgroep een te grote stap vinden.

 

Er gebeurt veel in onze gemeente………. Maar veel gebeurt ook nog niet, terwijl met veel mensen meer mogelijk is en het samen doen wel zo mooi en gezellig is.

 

Het biedt mogelijkheid om jouw inbreng,  jouw visie op hoe we kerk kunnen zijn in te brengen.

 

Kerkenwerk – Taakgroepen – Pastoraal werk – Jongeren – Erediensten – Missionair – Communicatie – Binnen en buiten.

 

We zijn op zoek ……… Wie wil.

 

Misschien u/jij ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblog

 

De weblog van Ds. Jantine Veenhof

Kinderkerstmusical

“De herberg zit vol”

Kerstavond 24 december

Klik hier voor de flyer

  Beste jonge ouders!

Op 20 november starten we met een nieuwe cursus: Godzoekers! De naam zegt het al: een cursus waarin we op zoek gaan naar God. Wil je je verdiepen in het christelijk geloof, ben je op zoek naar God of vind je het interessant om na te denken over belangrijke thema’s in het geloof en in je leven? Hoe ga je met elkaar om, wat is echt belangrijk in jouw leven?

Kom dan naar Godzoekers! Godzoekers is een cursus voor jonge ouders, 1x per maand in de Scrumpy pub in Wateringen. We beginnen om 20.00-21.30 uur. We bespreken verschillende thema’s uit ons dagelijks leven die ingeleid zullen worden door verschillende sprekers. Er zijn al een paar aanmeldingen!

Ben je nieuwsgierig? Kom dan een keer kijken!

Godzoekers vindt plaats op de derde donderdag van de maand:

                     • 20 nov 2014
                     • 18 dec 2014
                     • 22 jan 2015
                     • 19 febr 2015
                     • 19 mrt 2015
                     • 23 apr 2015
                     • 21 mei 2015
                     • 18 juni 2015

         Je kunt je opgeven bij ds. Jantine,                  
jgveenhof@gmail.com.
 

 

 

Agenda

 

De agenda van de Lichtbron (in wording)

 

 

 Aktie  Kerkbalans, jij – u – met zijn allen!

 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar : Kerkenraad

Deze site wordt drie-wekelijks geactualiseerd.

Jannie Diepeveen koninklijk onderscheiden, zie foto’s bij het fotoboek

Artikel “Kinderclub over kerkgrenzen heen”
In PRO! het magazine van JOP, de jongerenafdeling van de PKN.

Klik hier om het artikel te lezen