De Lichtbron Wateringen © 2005-2015 Opmerkingen over de site? Mail de webmaster

De Lichtbron
Protestantse GEMEENTE wateringen, 
kwintsheul en wateringse veld
Uitleg PKN logo

Welkom op de website van

‘de Lichtbron’, Protestantse Gemeente

van Wateringen, Kwintsheul en

Den Haag-Wateringse Veld

Erediensten

Zondag 22 februari 2015, 1e zondag van de 40dagentijd

9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof

Er is kindernevendienst

Er is kinderoppas

Collecte: 1. Jeugd- en Catechisatiewerk 2. Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is paars

 

Zondag 1 maart 2015, 2e zondag van de 40dagentijd

9.30 uur: Ds. O. Kroesen, Delft

Er is kindernevendienst

Er is kinderoppas

Collecte: 1. Kerk in actie Zending 2. Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is paars

 

Zondag 8 maart 2015, 3e zondag van de 40dagentijd, Doopdienst, Gezinsdienst m.m.v. “New Sound”

9.30 uur: Ds. Jantine  van Iersel- Veenhof

Er is KindernevendienstPLUS

Er is kinderoppas

Collecte: 1. Missionair Project Wateringse Veld BOEI90 2. Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is wit

 

Woensdag 11 maart 2015, Biddag voor gewas en arbeid

18.00 uur: maaltijd en daarna een viering

 

Zondag 15 maart, 4e zondag van de 40dagentijd, Dienst van Woord en Tafel in zittende vorm

9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof

Er is kinderoppas

Collecte: 1. Diaconie/ZWO/Streekverband de 10 2. Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is rose

 

Woensdag 18 maart 10.00 uur Koffie-inloop ochtend in ‘de Lichtbron’
 

Woensdag 18 maart  19.00 uur: Oecumenische Avondgebed ‘Open Ark’ in de Ark

 

Zondag 22 maart, 5e zondag van de 40dagentijd

9.30 uur: Dr. F.L. Bakker, Voorschoten

Er is kinderoppas

Collecte: 1. Jeugd- en Catechisatiewerk 2. Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is paars

 

Jaarthema


   
‘Mijn Kerk in Balans’

Om over na te denken

 

 

Kijk naar uw zegeningen en NIET naar uw verdriet. '... weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de Here, die is uw toevlucht.' Nehemia 8:10

 

 

 

                                        

                 

 

Kerkkontakt

 Deze maand in het kerkkontakt :
             Opening orgel serie Wateringen
 
            De toekomst van de kerk

             Uitzending Andries

Klik hier voor het kerkkontakt

Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’ is elke derde woensdag van de maand In de kapel van de Ark.

Wij zijn op zoek ………………..

 

Gemeenteleden, jongeren, ouders en ouderen. Allen die dichtbij of op enige afstand meeleven met het kerkenwerk.

 

Wij zijn op zoek naar allen die het gemeentewerk een warm hart toedragen. Op zoek naar allen voor werk wat voor u/jou bestemd is.

 

We zijn op zoek naar allen die niet vanzelfsprekend de kerkdiensten bezoeken maar de kerk ook niet willen loslaten.

 

We zijn op zoek naar gemeenteleden die regelmatig de kerkdiensten bezoeken ………. Maar meedraaien in bijvoorbeeld een taakgroep een te grote stap vinden.

 

Er gebeurt veel in onze gemeente………. Maar veel gebeurt ook nog niet, terwijl met veel mensen meer mogelijk is en het samen doen wel zo mooi en gezellig is.

 

Het biedt mogelijkheid om jouw inbreng,  jouw visie op hoe we kerk kunnen zijn in te brengen.

 

Kerkenwerk – Taakgroepen – Pastoraal werk – Jongeren – Erediensten – Missionair – Communicatie – Binnen en buiten.

 

We zijn op zoek ……… Wie wil.

 

Misschien u/jij ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblog

 

De weblog van Ds. Jantine Veenhof

  Beste jonge ouders!

Op 20 november starten we met een nieuwe cursus: Godzoekers! De naam zegt het al: een cursus waarin we op zoek gaan naar God. Wil je je verdiepen in het christelijk geloof, ben je op zoek naar God of vind je het interessant om na te denken over belangrijke thema’s in het geloof en in je leven? Hoe ga je met elkaar om, wat is echt belangrijk in jouw leven?

Kom dan naar Godzoekers! Godzoekers is een cursus voor jonge ouders, 1x per maand in de Scrumpy pub in Wateringen. We beginnen om 20.00-21.30 uur. We bespreken verschillende thema’s uit ons dagelijks leven die ingeleid zullen worden door verschillende sprekers. Er zijn al een paar aanmeldingen!

Ben je nieuwsgierig? Kom dan een keer kijken!

Godzoekers vindt plaats op de derde donderdag van de maand:

                     
                     • 19 febr 2015
                     • 19 mrt 2015
                     • 23 apr 2015
                     • 21 mei 2015
                     • 18 juni 2015

         Je kunt je opgeven bij ds. Jantine,                  
jgveenhof@gmail.com.
 

 

Agenda

 

De agenda van de Lichtbron (in wording)

 

 

 Aktie  Kerkbalans, ‘Mijn Kerk in Balans’

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar : Kerkenraad

Deze site wordt drie-wekelijks geactualiseerd.

 

Artikel “Kinderclub over kerkgrenzen heen”
In PRO! het magazine van JOP, de jongerenafdeling van de PKN.

Klik hier om het artikel te lezen

   Kinderclub begint weer!
 
We starten weer met de kinderclubmiddag in   De Lichtbron! Voor kinderen van groep 3 tot   en met 6.

 

 Je hoeft geen lid te zijn van de kerk en

je mag altijd je vriendjes en vriendinnetjes meenemen!

 

Wanneer:
van 15.30-16.30 uur in de kerk aan de
Pieter van der Plasstraat 3 in Wateringen op de volgende
donderdagmiddagen:

 

· 19 februari

· 5 maart

· 19 maart

 

Het is fijn als je vader en/of moeder
je even brengt en ophaalt.

Kom je ook?!
 

Voor meer informatie kun je mailen of bellen met Jantine van Iersel-Veenhof,

jgveenhof@gmail.com

0174-271624

 

Tot ziens!

Petra Jongerius
Nicole Esser

Ellen Beekhuizen

Inge Leerdam
Jantine van Iersel-Veenhof