De Lichtbron Wateringen © 2005-2015 Opmerkingen over de site? Mail de webmaster

De Lichtbron
Protestantse GEMEENTE wateringen, 
kwintsheul en wateringse veld
Uitleg PKN logo

Overdenking van de dag

                                        

                 

 

 

Welkom op de website van

‘de Lichtbron’, Protestantse Gemeente

van Wateringen, Kwintsheul en

Den Haag-Wateringse Veld

Erediensten

Zondag 26 april, Vierde zondag van Pasen

9.30 uur: ds. Jantine van Iersel- Veenhof

Er is kinderoppas

Er is kindernevendienst PLUS, Bram en Ellen

Collecte: 1. JOP (Jongerenwerk Protestantse Kerk)  2. Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken

Kleur van de zondag is wit

 

Zondag 3 mei, vijfde zondag van Pasen

9.30 uur: Ds. D. Verboom, Leiden

Er is kinderoppas

Collecte: 1. Diaconie/ZWO 2. Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken

Kleur van de zondag is wit

 

Maandag 4 mei, 4 mei viering, Hervormde Kerk, m.m.v. het gelegenheidskoor

19.00 uur Pastor Martien Straathof en ds. Jantine van Iersel- Veenhof

19.40 uur vertrek vanaf de kerk naar het monument i.v.m. dodenherdenking

 

Zondag 10 mei, zesde zondag van Pasen

9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof

Er is kinderoppas

Collecte: 1. Diaconie/ZWO 2. Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken

Kleur van de zondag is wit

 

Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst in ‘de Lichtbron’

9.30 uur: Ds. J. Henzen

Er is kinderoppas

Collecte: Gezamenlijk diaconaal doel

Na de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is wit

 

Zondag 17 mei , zevende zondag van Pasen

9.30 uur: Ds. J.D.W. Eerbeek, Den Haag

Er is kinderoppas

Er is kindernevendienst: Petra Demper

Collecte: 1. Missionair Project Boei90 in Wateringse Veld 2. Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is wit

 

Woensdag 20 mei 19.00 uur: Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’ in de Ark

 

Zondag 24 mei, Pinksteren, met muzikale verrassing (mogelijk bevestiging en ontheffing ambtsdragers)
9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof

Er is kinderoppas

Er is kindernevendienstPLUS: Ron en Christiaan

Collecte: 1. Kerk in Actie, zending 2. Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is rood

 

Zondag 31 mei, zondag Trinitatis, Tienerdienst, Dienst van Woord en Tafel in lopende vorm, m.m.v. New Sound

9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof

Er is kinderoppas

Collecte: 1. Streekverband de Tien 2. Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is wit

 

 

Jaarthema


   
‘Mijn Kerk in Balans’

 

Kerkkontakt

 Deze maand in het kerkkontakt :
            20+ groep

        Jongeren in het Westland

       Q-time

 

Klik hier voor het kerkkontakt

Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’ is elke derde woensdag van de maand In de kapel van de Ark.

Wij zijn op zoek ………………..

 

Gemeenteleden, jongeren, ouders en ouderen. Allen die dichtbij of op enige afstand meeleven met het kerkenwerk.

 

Wij zijn op zoek naar allen die het gemeentewerk een warm hart toedragen. Op zoek naar allen voor werk wat voor u/jou bestemd is.

 

We zijn op zoek naar allen die niet vanzelfsprekend de kerkdiensten bezoeken maar de kerk ook niet willen loslaten.

 

We zijn op zoek naar gemeenteleden die regelmatig de kerkdiensten bezoeken ………. Maar meedraaien in bijvoorbeeld een taakgroep een te grote stap vinden.

 

Er gebeurt veel in onze gemeente………. Maar veel gebeurt ook nog niet, terwijl met veel mensen meer mogelijk is en het samen doen wel zo mooi en gezellig is.

 

Het biedt mogelijkheid om jouw inbreng,  jouw visie op hoe we kerk kunnen zijn in te brengen.

 

Kerkenwerk – Taakgroepen – Pastoraal werk – Jongeren – Erediensten – Missionair – Communicatie – Binnen en buiten.

 

We zijn op zoek ……… Wie wil.

 

Misschien u/jij ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblog

 

De weblog van Ds. Jantine Veenhof

  Beste jonge ouders!

Op 20 november starten we met een nieuwe cursus: Godzoekers! De naam zegt het al: een cursus waarin we op zoek gaan naar God. Wil je je verdiepen in het christelijk geloof, ben je op zoek naar God of vind je het interessant om na te denken over belangrijke thema’s in het geloof en in je leven? Hoe ga je met elkaar om, wat is echt belangrijk in jouw leven?

Kom dan naar Godzoekers! Godzoekers is een cursus voor jonge ouders, 1x per maand in de Scrumpy pub in Wateringen. We beginnen om 20.00-21.30 uur. We bespreken verschillende thema’s uit ons dagelijks leven die ingeleid zullen worden door verschillende sprekers. Er zijn al een paar aanmeldingen!

Ben je nieuwsgierig? Kom dan een keer kijken!

Godzoekers vindt plaats op de derde donderdag van de maand:

                     
                     • 23 apr 2015
                     • 21 mei 2015
                     • 18 juni 2015

         Je kunt je opgeven bij ds. Jantine,                  
jgveenhof@gmail.com.
 

 

Agenda

 

De agenda van de Lichtbron (in wording)

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar : Kerkenraad

Deze site wordt drie-wekelijks geactualiseerd.

-- DagelijksWoord.nl

 

 

 

 Aktie  Kerkbalans, ‘Mijn Kerk in Balans’

 

Kerktelefoon

 

Live meeluisteren, klik hier

Artikel “Kinderclub over kerkgrenzen heen”
In PRO! het magazine van JOP, de jongerenafdeling van de PKN.

Klik hier om het artikel te lezen

 

Interview Andries Knevel met Jantine

Klik hier om het interview te bekijken