De Lichtbron Wateringen © 2005-2014 Opmerkingen over de site? Mail de webmaster

De Lichtbron
Protestantse GEMEENTE wateringen, 
kwintsheul en wateringse veld
Uitleg PKN logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Algemene
Informatie


Gemeente


Nieuws


Fotoboek


Contact


Home

Welkom op de website van

‘de Lichtbron’, Protestantse Gemeente

van Wateringen, Kwintsheul en

Den Haag-Wateringse Veld

Erediensten

 

Zondag 27 juli 2014, 7e van de zomer

9.30 uur: Mevr. Ds. E. Dibbets- v.d. Roest

Collecte: 1. Kerk 2. Jeugd- en Catechisatiewerk

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Zondag 3 augustus 2014, 8e van de zomer

9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof

Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie/ZWO

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Zondag 10 augustus 2014, 9e van de zomer

9.30 uur: Ds. K.H. Wigboldus, Den Haag

Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie/ZWO

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Zondag 17 augustus 2014, 10e van de zomer

9.30 uur: Ds. S. Alblas, Bedum

Collecte: 1. Kerk 2. Kerk in Actie/Zending

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Woensdag 20 augustus 2014 19.00 uur: Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’ in de Ark

 

Zondag 24 augustus 2014, 11e van de zomer

9.30 uur: Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland

Collecte: 1. Kerk 2. Missionair Project BOEI90 Wateringse Veld

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Zondag 31 augustus 2014, 12e van de zomer

9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof

Collecte: 1. Kerk 2. Jeugd- en Catechisatiewerk

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Zondag 7 september 2014, 13e van de zomer

9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof

Collecte: 1. Kerk 2. Zonnebloem

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Zondag 14 september 2014, 14e van de zomer,

10.00 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof, gezamenlijke Kinderstartdienst in ‘de Lichtbron’

10.00 uur: Ds. J. Henzen, gezamenlijke Startdienst in de Hervormde Kerk

 

Jaarthema


   
“Met hart en ziel geloven”

Om over na te denken

 

 

Wat het kruis is? Een minteken (-) dat in een plusteken (+) veranderde... '... Christus Jezus... die... Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen... ... heeft ... Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken...' Filippenzen 2:5-9
 

 

9

                                        

                 

 

Kerkkontakt

 Deze maand in het kerkkontakt :
             

Klik hier voor het complete kerkkontakt

 

 

 

Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’ is elke derde woensdag van de maand In de kapel van de Ark.

Wij zijn op zoek ………………..

 

Gemeenteleden, jongeren, ouders en ouderen. Allen die dichtbij of op enige afstand meeleven met het kerkenwerk.

 

Wij zijn op zoek naar allen die het gemeentewerk een warm hart toedragen. Op zoek naar allen voor werk wat voor u/jou bestemd is.

 

We zijn op zoek naar allen die niet vanzelfsprekend de kerkdiensten bezoeken maar de kerk ook niet willen loslaten.

 

We zijn op zoek naar gemeenteleden die regelmatig de kerkdiensten bezoeken ………. Maar meedraaien in bijvoorbeeld een taakgroep een te grote stap vinden.

 

Er gebeurt veel in onze gemeente………. Maar veel gebeurt ook nog niet, terwijl met veel mensen meer mogelijk is en het samen doen wel zo mooi en gezellig is.

 

Het biedt mogelijkheid om jouw inbreng,  jouw visie op hoe we kerk kunnen zijn in te brengen.

 

Kerkenwerk – Taakgroepen – Pastoraal werk – Jongeren – Erediensten – Missionair – Communicatie – Binnen en buiten.

 

We zijn op zoek ……… Wie wil.

 

Misschien u/jij ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblog

 

De weblog van Ds. Jantine Veenhof

 

  

 

 

Agenda

 

De agenda van de Lichtbron (in wording)

 

 

 Aktie  Kerkbalans, jij – u – met zijn allen!

 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar : Kerkenraad

Deze site wordt drie-wekelijks geactualiseerd.