De Lichtbron Wateringen © 2005-2014 Opmerkingen over de site? Mail de webmaster

De Lichtbron
Protestantse GEMEENTE wateringen, 
kwintsheul en wateringse veld
Uitleg PKN logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Algemene
Informatie


Gemeente


Nieuws


Fotoboek


Contact


Home

Welkom op de website van

‘de Lichtbron’, Protestantse Gemeente

van Wateringen, Kwintsheul en

Den Haag-Wateringse Veld

Erediensten

Zondag 14 september 2014, 14e van de zomer, gezamenlijke Startzondag

10.00 uur: Ds. J. Henzen, startdienst in de Hervormde Kerk aan het Plein

10.00 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof, kinderstartdienst in ‘de Lichtbron

Na afloop van de diensten is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Woensdag 17 september 2014 19.00 uur: Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’ in de Ark

 

Zondag 21 september 2014, 1e van de herfst

9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof

Kindernevendienst: Ron Boutkan

Er is kinderoppas

Collecte: 1. Kerk 2. Vredeswerk

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Zondag 28 september 2014, 2e van de herfst

9.30 uur: Ds. J.H. Meijer, ‘s- Gravenzande

Kindernevendienst: Wouter Mieremet

Er is kinderoppas

Collecte: 1. Kerk 2. Jeugd- en Catechisatiewerk

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Zondag 28 september, Gezamenlijke oecumenische viering Vredesweek in de St. Joseph

11.00 uur: Mevr. M.-Th. v.d. Loo p.w., met medewerking van de BOV

Na afloop van de viering is er koffiedrinken

 

Zondag 5 oktober 2014, 3e van de herfst

9.30 uur: Dr. H.J. Zeeman, ‘s- Gravenzande

Kindernevendienst: Bram van de Haar

Er is kinderoppas

Collecte: 1. Kerk 2. Kerk en Israël

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Zondag 12 oktober 2014, 4e van de herfst

9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof, Dienst van Woord en Tafel, Zondag van het Werelddiakonaat (Avondmaal in lopende vorm)

KindernevendienstPLUS: Petra Demper

Er is kinderoppas

Collecte 1. Werelddiaconaat 2.Diaconie/ZWO/ Streekverband de Tien

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Woensdag 15 oktober 2014 19.00 uur: Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’ in de Ark

 

Zondag 19 oktober 2014, 5e van de herfst

9.30 uur: Ds. D. Verboom, Leiden

Kindernevendienst: Tessa Stoevenbeld

Er is kinderoppas

Collecte: 1. Kerk 2. Nederlands Bijbelgenootschap

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Jaarthema


   
“Met hart en ziel geloven”

Om over na te denken

 

 

Overtuigd zijn van uw mogelijkheden opent altijd opwindende nieuwe wegen 'Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.' Filippenzen 4:13
 

 

9

                                        

                 

 

Kerkkontakt

 Deze maand in het kerkkontakt :
             

Klik hier voor het complete kerkkontakt

 

 

 

Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’ is elke derde woensdag van de maand In de kapel van de Ark.

Wij zijn op zoek ………………..

 

Gemeenteleden, jongeren, ouders en ouderen. Allen die dichtbij of op enige afstand meeleven met het kerkenwerk.

 

Wij zijn op zoek naar allen die het gemeentewerk een warm hart toedragen. Op zoek naar allen voor werk wat voor u/jou bestemd is.

 

We zijn op zoek naar allen die niet vanzelfsprekend de kerkdiensten bezoeken maar de kerk ook niet willen loslaten.

 

We zijn op zoek naar gemeenteleden die regelmatig de kerkdiensten bezoeken ………. Maar meedraaien in bijvoorbeeld een taakgroep een te grote stap vinden.

 

Er gebeurt veel in onze gemeente………. Maar veel gebeurt ook nog niet, terwijl met veel mensen meer mogelijk is en het samen doen wel zo mooi en gezellig is.

 

Het biedt mogelijkheid om jouw inbreng,  jouw visie op hoe we kerk kunnen zijn in te brengen.

 

Kerkenwerk – Taakgroepen – Pastoraal werk – Jongeren – Erediensten – Missionair – Communicatie – Binnen en buiten.

 

We zijn op zoek ……… Wie wil.

 

Misschien u/jij ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblog

 

De weblog van Ds. Jantine Veenhof

 

  

 

 

Agenda

 

De agenda van de Lichtbron (in wording)

 

 

 Aktie  Kerkbalans, jij – u – met zijn allen!

 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar : Kerkenraad

Deze site wordt drie-wekelijks geactualiseerd.