De Lichtbron Wateringen © 2005-2014 Opmerkingen over de site? Mail de webmaster

De Lichtbron
Protestantse GEMEENTE wateringen, 
kwintsheul en wateringse veld
Uitleg PKN logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Algemene
Informatie


Gemeente


Nieuws


Fotoboek


Contact


Home

Welkom op de website van

‘de Lichtbron’, Protestantse Gemeente

van Wateringen, Kwintsheul en

Den Haag-Wateringse Veld

Erediensten

Zondag 19 oktober 2014, 5e van de herfst

9.30 uur: Ds. D. Verboom, Leiden

Kindernevendienst: Tessa Stoevenbeld

Stand-by kinderoppas: Eline Rog

Collecte: 1. Kerk 2. Nederlands Bijbelgenootschap

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Zondag 26 oktober 2014, 6e van de herfst,

gezamenlijke Reformatiedienst in de Hervormde Kerk

10.00 uur: Ds. J. Henzen

(ons kerkgebouw is gesloten)

(om 10.00 uur vindt in de Marcuskerk de bevestigingsdienst plaats van Tim van Iersel als predikant met een bijzondere opdracht)

 

Zondag 2 november 2014, 7e van de herfst,

Gezinsdienst Jozef m.m.v.. ‘Inspirited’

9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof

Kindernevendienst: er is geen kindernevendienst, omdat het een gezinsdienst is

Stand- by kinderoppas: Monica Alblas

Collecte: 1. Kerk 2. Kerk in Actie/Zending

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Woensdag 5 november 2014, Dankdag voor gewas en arbeid

18.00 uur: Maaltijd in de Lichtbron

19.30 uur: Vesperdienst

 

Zondag 9 november 2014 , 8e van de herfst

9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof

Kindernevendienst: Wouter Mieremet

Stand- by kinderoppas: Pieter Sekeris

Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie/ZWO

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

14.30 uur: Gezamenlijke Avondmaalsviering in ‘de Ark’, Ds. J. Henzen

 

Zondag 16 november 2014, 9e van de herfst

9.30 uur: Ds. P. Schelling, Monster

Kindernevendienst: Bram van de Haar

Er is stand-by kinderoppas

Collecte: 1. Kerk 2. Kerk in Actie/Diaconie

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Woensdag 19 november 2014 19.00 uur: Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’ in de Ark

 

Zondag 23 november 2014, 10e van de herfst,

Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag

9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof

KindernevendienstPLUS: Petra Demper en Tessa Stoevenbeld

Er is stand-by kinderoppas

Collecte: 1. Kerk 2. Missionair Project BOEI90 in Wateringse Veld

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De kleur van de zondag is groen

 

Jaarthema


   
“Met hart en ziel geloven”

Om over na te denken

 

 

Volg het licht van Gods gezicht 'De Here zeide tot Samuël: ...Ik zend u naar de Betlehemiet Isai, want onder zijn zonen heb Ik Mij een koning uitgezocht... Toen zeide de Here: Sta op, zalf hem... Van die dag af greep de Geest des Heren David aan.' 1 Samuël 16:1, 12-13
 

 

 

                                        

                 

 

Kerkkontakt

 Deze maand in het kerkkontakt :
             

 

Klik hier voor het complete kerkkontakt

 

 

Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’ is elke derde woensdag van de maand In de kapel van de Ark.

Wij zijn op zoek ………………..

 

Gemeenteleden, jongeren, ouders en ouderen. Allen die dichtbij of op enige afstand meeleven met het kerkenwerk.

 

Wij zijn op zoek naar allen die het gemeentewerk een warm hart toedragen. Op zoek naar allen voor werk wat voor u/jou bestemd is.

 

We zijn op zoek naar allen die niet vanzelfsprekend de kerkdiensten bezoeken maar de kerk ook niet willen loslaten.

 

We zijn op zoek naar gemeenteleden die regelmatig de kerkdiensten bezoeken ………. Maar meedraaien in bijvoorbeeld een taakgroep een te grote stap vinden.

 

Er gebeurt veel in onze gemeente………. Maar veel gebeurt ook nog niet, terwijl met veel mensen meer mogelijk is en het samen doen wel zo mooi en gezellig is.

 

Het biedt mogelijkheid om jouw inbreng,  jouw visie op hoe we kerk kunnen zijn in te brengen.

 

Kerkenwerk – Taakgroepen – Pastoraal werk – Jongeren – Erediensten – Missionair – Communicatie – Binnen en buiten.

 

We zijn op zoek ……… Wie wil.

 

Misschien u/jij ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblog

 

De weblog van Ds. Jantine Veenhof

 

  Beste jonge ouders!

Op 20 november starten we met een nieuwe cursus: Godzoekers! De naam zegt het al: een cursus waarin we op zoek gaan naar God. Wil je je verdiepen in het christelijk geloof, ben je op zoek naar God of vind je het interessant om na te denken over belangrijke thema’s in het geloof en in je leven? Hoe ga je met elkaar om, wat is echt belangrijk in jouw leven?

Kom dan naar Godzoekers! Godzoekers is een cursus voor jonge ouders, 1x per maand in de Scrumpy pub in Wateringen. We beginnen om 20.00-21.30 uur. We bespreken verschillende thema’s uit ons dagelijks leven die ingeleid zullen worden door verschillende sprekers. Er zijn al een paar aanmeldingen!

Ben je nieuwsgierig? Kom dan een keer kijken!

Godzoekers vindt plaats op de derde donderdag van de maand:

                     • 20 nov 2014
                     • 18 dec 2014
                     • 22 jan 2015
                     • 19 febr 2015
                     • 19 mrt 2015
                     • 23 apr 2015
                     • 21 mei 2015
                     • 18 juni 2015

         Je kunt je opgeven bij ds. Jantine,                  
jgveenhof@gmail.com.
 

 

 

Agenda

 

De agenda van de Lichtbron (in wording)

 

 

 Aktie  Kerkbalans, jij – u – met zijn allen!

 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar : Kerkenraad

Deze site wordt drie-wekelijks geactualiseerd.

Jannie Diepeveen koninklijk onderscheiden, zie foto’s bij het fotoboek

Artikel “Kinderclub over kerkgrenzen heen”
In PRO! het magazine van JOP, de jongerenafdeling van de PKN.

Klik hier om het artikel te lezen