Opeens is er ander nieuws

agelijks lezen we de krant, of kijken het nieuws. We horen over oorlog, hongersnood en klimaatproblemen. Ernstige zaken die ons raken en actie van ons verlangen. Maar op een dag is er ineens iets heel anders in het nieuws:
Zij zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.' (Handelingen 1:11)
Hoe zouden we daar op reageren?

Inzameling voedselbank

Elke week verstrekt de voedselbank gratis voedsel aan mensen in Westland die van heel weinig geld moeten rondkomen. Wekelijks worden producten afgegeven en daarmee stelt de voedselbank gevarieerde pakketten samen die zijn afgestemd op de grootte van de gezinnen die klant zijn. Momenteel ontvangen zo’n 200 gezinnen de pakketten, dat zijn ongeveer 650 monden. 
Op zondag 2 april zamelen we weer voedsel en goederen in voor de voedselbank van Westland. Deze zondag kunt u voor of na de kerkdienst uw bijdrage afgeven. 
Lees meer 

Paasontbijt in de Lichtbron

Ook dit jaar willen wij Kees en Nynke Schrader weer een Paasontbijt organiseren in ons kerkgebouw. Op eerste Paasdag zondag 9 april bent u van harte welkom bij een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet met afgebakken broodjes, warme croissantjes Paasstol besmeerd met roomboter, zoet en hartig broodbeleg, koffie of thee en Jus o range zelf een warm eitje zal niet ontbreken. 
Het ontbijtbuffet wordt volledig voor u verzorgt wel wordt een kleine vergoeding van  
€ 3,50 gevraagd om de kosten hiervan te kunnen dekken. 
Mocht er na afloop nog wat geld over zijn dan is dat bestemd voor onze kerk. 
De zijzaal is voldoende groot dus iedereen is welkom. 
Lees meer 

Uitnodiging voor wijkavonden/-middag.

Op 29 maart, 18 en 19 april houden we voor allen die er belangstelling voor hebben de alom bekende wijkavonden/ wijkmiddag.
Deze uitnodiging is er dus voor U en jou.
Met het kerkelijk thema van dit jaar 'Aan tafel' in gedachten, willen we met elkaar in gesprek gaan. 
Middels tekstkaarten met als thema Leven-Hoop-Herinneren willen wij een geloofsgesprek houden. Teksten, vragen waarop een ieder mag reageren. 
De avonden zijn op de volgende data en locaties. 
  • Woensdagavond 29 maart 19.30 uur bij Ria Jongerius.
  • Dinsdagavond 18 april 19.30 uur  bij Ed van der Schoor.
  • Woensdagmiddag 19 april 15.00 uur in de De Lichtbron.
Van harte welkom om elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. 
Graag even een berichtje als u/je aanwezig wilt zijn. 

Met een hartelijke groet,
De wijkouderlingen
Willy Mieremet (w.mieremet@caiway.net)
Ria Jongerius (mm@bouwbedrijfjongerius.nl)
Ed van der Schoor (edencoralien@icloud.com)
 

Twee misdadigers, twee mensen tegelijk met Jezus aan een kruis.

We weten eigenlijk weinig van hen.
Hun namen, Zoathon en Chammatha? 
Hebben zij Jezus gekend? Is Jezus hen al eens eerder tegengekomen? Kende Jezus hen bij naam?
Jezus ontmoette en ontfermde zich over veel mensen, ook hen die op het slechte pad terecht waren gekomen en zijn uitgespuugd door de samenleving. Jezus onschuldig, maar net zo hard bespot en uitgejouwd.
Twee mensen naast Jezus aan het kruis, twee karakters. De ene toonde berouw en nam het op voor Jezus, de ander daagt Jezus uit. Bijzonder is dat hij door de berouwtonende terecht wordt gewezen. Het onmenselijk lijden en sterven aan een kruis, schuldig of onschuldig, ook Jezus was samen met de andere twee gekruisigde mens van vlees en bloed.
 

Maria en Johannes bij het kruis

Zij zien Jezus, Jezus ziet hen. Maria, moeder van de Goddelijke Zoon. Maria, moeder van haar menselijke zoon. De zoon ziet zijn moeder en Johannes de leerling van wie Hij veel hield.
Het aanzien van Jezus aan het kruis, bedenk hoeveel pijn dat doet. Toch zijn het woorden van Jezus gedurende zijn leven die het verdriet dragelijk maken. En ook aan het kruis voelt Jezus dat zijn moeder en Johannes blijvende steun en aandacht nodig hebben, steun die ze elkaar kunnen geven.
Hij zegt ‘Vrouw, dat is uw zoon’, en tegen de leerling: ‘Dat is je moeder’. 
Johannes die Maria in zijn huis opneemt en zo elkaar tot steun kunnen zijn. (Johannes 19 vers 26-27).
Nog steeds een boodschap die doorklinkt. Zorg voor elkaar, zie de ander, wees elkaar tot steun. Woorden die niet alleen bij woorden blijven, maar omgezet worden in daden
 

De veertig dagen voor Pasen

De tweede naam op de lijst van personen op de tekeningen van Hilje Groeneveldt is Simon van Cyrene.
Simon van Cyrene wordt genoemd in de drie synoptische evangeliën van het Nieuwe Testament als de man die het kruis van Jezus zou hebben gedragen. 
Simon van Cyrene (de vader van Alexander en Rufus) kwam net van het land. Hij werd gedwongen het kruis van Jezus te dragen.
Gedwongen, het was gewoonte dat een willekeurig persoon uit het publiek, die naar een kruisgang zijn gaan kijken, werd gedwongen het kruis van de veroordeelde te dragen. 
Een zware last, in nabijheid van Jezus en soldaten en een joelende massa mensen. De vernedering ervaren van Hem die het moest ondergaan. 
Zijn naam is geschreven, blijkbaar was Simon van Cyrene een bekende uit de omgeving, ook de namen van zijn zonen waren bekend.
 

Biddag voor gewas en arbeid

Woensdag hebben we met een groep van 16 personen samen gegeten, gelezen en gebeden. Nagedacht over de tekst uit Genesis 25 over Esau en Jacob, en de tekst uit Lucas 10 over de zussen Martha en Maria. Uiteraard hebben we onder het motto ‘Aan Tafel!’ genoten van de meegebrachte bonenschotel, chili sin carne, salade en linzensoep, en iets lekkers bij de koffie en thee. We hebben het tafellaken met teksten aangevuld en gezellig met elkaar gesproken over onze eigen ervaringen en bezigheden. 
Lees meer 

Westerhonk: kosters gezocht

Samen weer fysiek naar de kerk kunnen; we zijn blij dat dit ook op het Westerhonk kan! We zijn ook blij dat er heel wat mensen willen helpen om de vieringen op het Westerhonk mogelijk te maken; vrijwilligers die bewoners halen, musici en kosters. 
De kosters zorgen ervoor dat alles wordt klaargezet, bedienen de geluidsapparatuur en de computer, zorgen dat alles reilt en zeilt. We hebben een groep mensen die dit per toerbuurt voor zijn rekening neemt. Maar we zoeken uitbreiding. Lijkt het je leuk om hierbij te helpen (het is ongeveer één keer per maand), neem dan contact met ons op, dan kun je misschien een keer meelopen om te kijken of het iets voor je is. Je bent van harte welkom! 
De diensten zijn wekelijks om 14.30 uur in de Westerkerk. Voor informatie kun je bellen met pastor Jacqueline Bakker, of ds. Dennis Verboom, of je kunt mailen naar secretariaatgeestelijkezorgmonster@sheerenloo.nl  

Vorige week was weer zo’n week.

’s Nachts lag ik wakker. Ik was voortdurend aan het piekeren. Over de eindeloze stroom nutteloze en overbodige spullen die we kopen. Over het ogenschijnlijk onnadenkende gemak waarmee we weer in het vliegtuig stappen. Over onwillige en onmachtige politici. Over het giftige economische systeem waarin we gevangen zitten. Ja, ik maak me druk over het klimaat en het milieu. Ik weet dat ik zelf ook geen heilige ben, maar soms lig ik echt wakker van hetgeen we onze aarde aandoen.
Meer >>
Lees meer 

Paasgroetenactie 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. 
Lees meer 

Privacy in beeld

Sinds een aantal jaar wordt de zondagse eredienst uitgezonden via www.kerkomroep.nl. Dankbaar maken gemeenteleden en gasten tijdens de kerkdienst of op een later tijdstip gebruik van deze mogelijkheid. 
Binnen onze gemeente zijn afspraken gemaakt hoe wij omgaan met de regels van de bescherming van persoonsgegevens: alleen mensen die op het liturgisch centrum een bijdrage leveren aan de kerkdienst komen in beeld. 
Tijdens de lopende viering van het Heilig Avondmaal wordt op het ogenblik aan de kijker een foto getoond. Om de binding met de deelnemers thuis te verdiepen adviseert de kerkenraad dat er ook beelden tijdens het lopen en ontvangen van het brood worden uitgezonden. In de praktijk betekent het dat u op vrij grote afstand enkele seconden in beeld bent. Heeft u bewaar tegen dergelijke opnamen, dan wil de kerkenraad samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Oecumenische wandelgroep

In de tijd van dominee Jantine Veenhof waren er twee oecumenische groepen actief: 20+ (kwam samen bij deelnemers thuis) en Godzoekers (kwam samen in Scrumpy).
Nadat ik hier predikant ben geworden, heeft de 20+ groep een aantal keren gewandeld en gepraat. Nu hebben we besloten de beide groepen samen te voegen en er een oecumenische wandelgroep van te maken. Al wandelend is het goed praten over wat ons bezighoudt, waarbij het geloof op eigen manier doorwerkt.

Om zo nodig het gesprek te stimuleren of te steunen, reik ik vragen of teksten aan als gespreksstof. Deze groep is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de combinatie van het christelijk geloof en het dagelijkse leven. Uit welke geloofsrichting je komt, welke kerk je bezoekt, of misschien geen kerk (meer) bezoekt; het kunnen allemaal gespreksonderwerpen zijn. Dat geldt ook als je geloof (deels) gevormd is in het buitenland.
Lees meer 

‘De Crucifixion’ van John Stainer

Save the date: Stille Zaterdag (8 april) 15 uur
We zijn verheugd u te kunnen melden dat we op Stille Zaterdag gaan luisteren naar De Lofstem uit Rijnsburg, die voor ons ‘De Crucifixion’ van John Stainer gaat zingen. Deze indrukwekkende vertolking van het Paasevangelie bevat ook samenzang en Bijbellezingen verzorgd door een lector van De Lichtbron. 
Om ook de mensen die liever niet ’s avonds de deur uitgaan, de gelegenheid te geven om hier bij aanwezig te zijn, is deze bijzondere viering gepland op zaterdagmiddag om 15.00 uur
Zoals ‘De Passion’ mensen aantrekt, die niet (vaak) in de kerk komen, zo kan ook ‘De Crucifixion’ deze mensen aantrekken. Daarom nu al de vraag: houdt u rekening met het maken van plannen voor de Pasen met deze unieke versie van het Paasevangelie. Of nog beter: nodig uw familie, vrienden, kennissen en buren tijdig uit om op zaterdag 8 april om 15.00 uur naar De Lichtbron te komen. 
 

Excursie Goudse Glazen onder de loep

Zaterdag 15 april 2023 om 14.00 uur verzorgt Otto Kroesen in Gouda een rondleiding met uitleg over de beroemde Goudse Glazen in de St. Janskerk.

Belangstellenden kunnen zich via de mail opgeven op dukstra@gmail.com

Rock Solid

Iedere eerste woensdag van de maand in Honselersdijk.
De avond begint om kwart over zeven en duurt tot ongeveer half negen. Rooms-Katholiek diaken Walther Burgering is één van de twee vaste begeleiders. Als tieners zin hebben om een keertje op proef mee te doen, dan zijn ze van harte welkom!

Misschien eens polsen bij uw kinderen of kleinkinderen? Ellen Ouwehand (jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl ) vertelt er graag meer over, inclusief het gezamenlijk vervoer naar Honselersdijk.

Liturgische kleuren

Op verzoek van de gespreksgroep geef ik (red.: Marjan Zebregs) graag de betekenis van de liturgische kleuren, zoals die in de kerk te zien zijn op de zogenaamde antependia en op mijn stola’s.
WIT staat voor feest, opstanding, zuiverheid. Daarom is wit de kleur van Pasen, Kerst en de sacramenten van het Avondmaal en de Doop.
PAARS staat voor inkeer en voorbereiding. Daarom is paars de kleur van de Veertigdagentijd of de Lijdenstijd en de Adventstijd.
ROZE is de kleur van halverwege de Veertigdagentijd en de Advent. Het duister van de voorbereiding wordt doorbroken en we krijgen zicht op het licht.
ROOD is de kleur van de heilige Geest. Daarom is rood de kleur van Pinksteren en van het bevestigen ambtsdragers.
GROEN is de kleur van hoop, trouw en rust. Daarom is groen de basiskleur.
Bij een uitvaart vraag ik de nabestaanden welke liturgische kleur hun voorkeur heeft of misschien liever geen toga met stola, maar nette kleding.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk is weer van start!
Voor meer informatie klik hier.
Lees meer 

Concept beleidsplan 2023-2027 ‘Geloven in de gemeenschap’

De kerkenraad van De Lichtbron heeft een Concept beleidsplan opgesteld voor de jaren 2023-2027.  De Protestantse Kerk Nederland (PKN) vraagt van alle gemeenten om eens per vier jaar eens goed na te denken over de plannen voor de komende vier jaren. Door een lange vacante periode bij ons en door de coronatijd liggen er echter zes jaren tussen dit concept beleidsplan en het vorige. Het is de bedoeling dat dit nieuwe concept in mei 2023 aan de orde komt tijdens de jaarlijkse gemeentevergadering. Daarna kan het plan definitief worden vastgesteld.
Klik voor verdere info en Concept beleidsplan op detailpagina
Lees meer 

Projecten diaconie

De diaconie ondersteunt het komende jaar de volgende drie goede doelen:
  1. Moldavië: ‘Zorg voor eenzame ouderen’ van Home Care en ‘Opvang en zorg voor kinderen’ van Youth for Christ
  2. SAVE India: geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
  3. International Justice Mission: bestrijding van moderne slavernij
Een nadere toelichting op deze projecten is hier gegeven.
Lees meer 

Koffie in de pastorie

Iedere eerste maandag van de maand, van 10 tot half 12, zijn gemeenteleden van harte welkom in de pastorie. De predikant verwelkomt u met koffie of thee en er is gelegenheid voor onderling contact. Dat kan een praatje zijn over het weer, of juist een gesprek van hart tot hart. En of er nu een enkele bezoeker is of meerdere, het is altijd een prettige ontmoeting.
Van harte welkom op de Pieter van der Plasstraat 1 in Wateringen.

Muziek in de kerk

Naar aanleiding van suggesties tijdens een gemeenteavond, heeft de taakgroep eredienst een plan gemaakt voor meer muziek in de erediensten. We nodigen onder andere musici uit die een instrument bespelen en ook zanggroepen. Wij hopen dat er voor iedereen wat bij is om van te genieten.

Nieuwsbrief


Elke week verschijnt er een digitale nieuwsbrief met een overzicht van de meest actuele berichten uit onze gemeente.
Klik hier voor een overzicht van de laatst verschenen nieuwsbrieven.
Lees meer 

Save the date / Kliederkerk

Voor wie?  Kinderen en hun (groot)ouders van 4 tot 12 jaar
Wanneer?  19 ferbuari 2023 16:00 – 18:00
Waar?         Basisschool St. Jozef Wateringen
Thema?      Met Abraham op reis – ga je mee?
Meedoen?  kliederkerkwateringeneo@caiway.net