Opeens is er ander nieuws

agelijks lezen we de krant, of kijken het nieuws. We horen over oorlog, hongersnood en klimaatproblemen. Ernstige zaken die ons raken en actie van ons verlangen. Maar op een dag is er ineens iets heel anders in het nieuws:
Zij zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.' (Handelingen 1:11)
Hoe zouden we daar op reageren?

Kerstviering in de Kastanjehof

De jaarlijkse Kerstviering voor senioren vanaf 70 jaar zal plaatsvinden op vrijdag 16 december a.s. en begint om 15.30 uur. Nadere info en de uitnodiging heeft u inmiddels gekregen of is onderweg. Mocht deze niet aangekomen zijn, maar wilt u toch komen dan kunt u zich nog aanmelden tot 7 december op a3vanderwal@hotmail.com Welkom!
 

Kinderkerstfeest Wateringen

Vrijdagavond 23 december 2022
Het team van Kinderkerstfeest Wateringen nodigt jou van harte uit om mee te doen met ons project ‘Kinderkerstfeest Wateringen’!
De rooms-katholieke en protestantse kerken van Wateringen organiseren een kerstwandeling waarin we onderweg het kerstverhaal zien en horen, en luisteren naar mooie liedjes van het koor. Alle kinderen die meelopen mogen een lampion meenemen. De kerstwandeling eindigt met het levend kerstverhaal en mooie kerstliedjes in de St. Josephkerk.
Wil jij meedoen, dan vind je het misschien leuk om in ons pop-up kinderkerstkoor te zingen of, als je liever niet wilt zingen, dan mag je acteren in het levend kerstverhaal. Doe je mee? Geef je dan snel op bij Gesina Joziasse, kinder- en jeugdwerker bij de Pleinkerk, tel. 06-31991562. Doe je dat wel vóór 10 november?
Lees meer 

Doneer uw energiecompensatie

Begin november hebben de meeste huishoudens een tegemoetkoming in de mogelijk hogere kosten voor energie ontvangen van € 190. Begin december ontvangen deze huishoudens nog eens € 190. Doel van de compensatie, ook wel gasprijsbonus genoemd, is tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen voor nieuwe en flexibele contracten met de energieleverancier. 
Er zijn diverse acties gestart, veelal vanuit kerken, om de energietoeslag beter te verdelen. 
U kunt er voor kiezen om uw energiecompensatie over te maken aan de diaconie van De Lichtbron. Uw diaconie zal dan voor de verdeling onder de aanvragen zorgen.
Lees meer 

Schilderijen van Joki Harms: het volk van Abraham

Tijdens de adventstijd is in De Lichtbron een serie schilderijen te zien van Joki Harms (nog bekend van de periode dat zij samen met Nanne Haspels hier in Wateringen woonde).
De zeven schilderijen hebben als thema ´Het volk van Abraham´. Een groot volk was Abraham toegezegd door God en een groot volk is het geworden. Nageslachten met verschillende religies: Jodendom, Islam en Christendom.
Lees meer 

Excursie Goudse Glazen onder de loep

Zaterdag 15 april 2023 om 14.00 uur krijgen wij in Gouda een rondleiding van Otto Kroesen over de beroemde Goudse Glazen in de St. Janskerk.
.Dat is nog ver weg, maar tijd gaat ook snel en graag hoor ik of hier belangstelling voor is zodat Otto in Gouda wat kan regelen.Graag  d i t  j a a r  nog een bericht op de mail (dukstra@gmail.com) als u wat meer wilt weten van de Goudse Glazen in de Goudse St. Jan.

Liturgische kleuren

Op verzoek van de gespreksgroep geef ik (red.: Marjan Zebregs) graag de betekenis van de liturgische kleuren, zoals die in de kerk te zien zijn op de zogenaamde antependia en op mijn stola’s.
WIT staat voor feest, opstanding, zuiverheid. Daarom is wit de kleur van Pasen, Kerst en de sacramenten van het Avondmaal en de Doop.
PAARS staat voor inkeer en voorbereiding. Daarom is paars de kleur van de Veertigdagentijd of de Lijdenstijd en de Adventstijd.
ROZE is de kleur van halverwege de Veertigdagentijd en de Advent. Het duister van de voorbereiding wordt doorbroken en we krijgen zicht op het licht.
ROOD is de kleur van de heilige Geest. Daarom is rood de kleur van Pinksteren en van het bevestigen ambtsdragers.
GROEN is de kleur van hoop, trouw en rust. Daarom is groen de basiskleur.
Bij een uitvaart vraag ik de nabestaanden welke liturgische kleur hun voorkeur heeft of misschien liever geen toga met stola, maar nette kleding.

Terugblik: Kliederkerk 6 november

Met achttien kinderen (en vier baby’s ☺) en hun (groot)ouders kwamen we bij elkaar voor een Kliederkerkviering in de Jozefschool. Rondom het thema Noach en de Ark hebben we geknutseld, geluisterd naar het Bijbelverhaal, mooie liedjes gezongen en tot slot met elkaar gegeten. Wist u dat Kliederkerk volledig draait op vrijwillige bijdragen van de bezoekers? En op de inzet van 8 vrijwilligers? Volgende Kliederkerk: 19 februari 2023.
Voor alle leeftijden!

Save de date / Kliederkerk

Voor wie?  Kinderen en hun (groot)ouders van 4 tot 12 jaar
Wanneer?  19 ferbuari 2023 16:00 – 18:00
Waar?         Basisschool St. Jozef Wateringen
Thema?      Noach en de Ark
Meedoen?  kliederkerkwateringeneo@caiway.net
Lees meer 

Rock Solid

De eerste woensdag van september start de groep weer.
De avond begint om kwart over zeven en duurt tot ongeveer half negen. Rooms-Katholiek diaken Walther Burgering is één van de twee vaste begeleiders. Als tieners zin hebben om een keertje op proef mee te doen, dan zijn ze van harte welkom!

Misschien eens polsen bij uw kinderen of kleinkinderen? Ellen Ouwehand (jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl ) vertelt er graag meer over, inclusief het gezamenlijk vervoer naar Honselersdijk.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk is weer van start!
Voor meer informatie klik hier.
Lees meer 

Concept beleidsplan 2023-2027 ‘Geloven in de gemeenschap’

De kerkenraad van De Lichtbron heeft een Concept beleidsplan opgesteld voor de jaren 2023-2027.  De Protestantse Kerk Nederland (PKN) vraagt van alle gemeenten om eens per vier jaar eens goed na te denken over de plannen voor de komende vier jaren. Door een lange vacante periode bij ons en door de coronatijd liggen er echter zes jaren tussen dit concept beleidsplan en het vorige. Het is de bedoeling dat dit nieuwe concept in mei 2023 aan de orde komt tijdens de jaarlijkse gemeentevergadering. Daarna kan het plan definitief worden vastgesteld.
Klik voor verdere info en Concept beleidsplan op detailpagina
Lees meer 

Projecten diaconie

De diaconie ondersteunt het komende jaar de volgende drie goede doelen:
  1. Moldavië: ‘Zorg voor eenzame ouderen’ van Home Care en ‘Opvang en zorg voor kinderen’ van Youth for Christ
  2. SAVE India: geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
  3. International Justice Mission: bestrijding van moderne slavernij
Een nadere toelichting op deze projecten is hier gegeven.
Lees meer 

Muziek in de kerk

Naar aanleiding van suggesties tijdens een gemeenteavond, heeft de taakgroep eredienst een plan gemaakt voor meer muziek in de erediensten. We nodigen onder andere musici uit die een instrument bespelen en ook zanggroepen. Wij hopen dat er voor iedereen wat bij is om van te genieten.

Koffie in de pastorie

Iedere eerste maandag van de maand, van 10 tot half 12, zijn gemeenteleden van harte welkom in de pastorie. De predikant verwelkomt u met koffie of thee en er is gelegenheid voor onderling contact. Dat kan een praatje zijn over het weer, of juist een gesprek van hart tot hart. En of er nu een enkele bezoeker is of meerdere, het is altijd een prettige ontmoeting.
Van harte welkom op de Pieter van der Plasstraat 1 in Wateringen.

Nieuwsbrief


Elke week verschijnt er een digitale nieuwsbrief met een overzicht van de meest actuele berichten uit onze gemeente.
Klik hier voor een overzicht van de laatst verschenen nieuwsbrieven.
Lees meer