Opeens is er ander nieuws

agelijks lezen we de krant, of kijken het nieuws. We horen over oorlog, hongersnood en klimaatproblemen. Ernstige zaken die ons raken en actie van ons verlangen. Maar op een dag is er ineens iets heel anders in het nieuws:
Zij zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.' (Handelingen 1:11)
Hoe zouden we daar op reageren?

Kliederkerk

Wat zou jij doen als je 8 jaar bent en koning wordt?
8 oktober 2023
16:00 tot 18:00 uur

RK basisschool Andreashof
Kwinstheul
Lees meer 

Ruth

Blik op de toekomst
De keuze van Ruth is een   keuze voor de toekomst, die   ongewis is. De keuze straalt kracht uit, doortastendheid, standvastigheid, vertrouwen, trouw. Qua lijnen is het voor mij een rechte, stevige lijn naar voren, die niet afbuigt. Dwing me niet, ik kies zelf. De tekst die Ruth uitspreekt is krachtig en poëtisch. Ik heb hem in het beeld willen weergeven vanwege de schoonheid van de woorden. Ruth en Naomi lopen samen de lange weg af. Naomi met een lege schoot.

Rouw

De levenslijn van Naomi (Mara, noem mij de bittere) loopt in een lus. Zij gaat van Bethlehem naar Moab en keert weer terug. Haar man Elimelech en zonen Machlon en Chiljon sterven in Moab. 

Daar beginnen de levenslijnen van Orpa en Ruth (de schoondochters van Naomi). De lijn van Orpa loopt terug naar waar die vandaan komt. De lijn van Ruth gaat mee met de lijn van Naomi. 

Naomi, Ruth en Orpha zijn alle drie weduwe geworden. Wat een tranendal. Ik las in een commentaar dat er voor overlevenden de schaduw van het gemis is. Dat vond ik een mooi beeld. Dus de drie vrouwen heb ik met schaduwen afgebeeld.


Schilderij en uitleg: Joki Harms
 

‘Geheime’ oecumenische viering Vredesweek

Op woensdagavond 20 september werd een oecumenische viering in kader van de vredesweek georganiseerd in De Lichtbron te Wateringen. Het thema van de avond was: ‘In het geheim samen komen’, omdat er nog steeds in veel landen christenen worden vervolgd en ze in het geheim samenkomen om hun geloof te vieren. Voor het gebouw van De Lichtbron stonden twee vermomde mannen die de bezoekers de weg naar de ingang van de ‘schuilkerk’ moesten wijzen. Eenmaal ‘veilig’ in de kerk aangekomen was het donker. Enkele kaarsjes verlichtten de ruimte, want te veel licht zou aandacht trekken van vreemden. Er waren ongeveer 35 christenen vanuit verschillende kerkgemeenschappen bijeen gekomen. Tijdens de viering werden er op ‘fluistertoon’ opwekkingsliederen gezongen. Er zijn verschillende filmpjes getoond van het leven van Hea Woo, een Noord-Koreaanse christen die haar geloof wilde praktiseren, hoewel dit daar verboden is. Uit de Bijbel werden de verhalen van Mozes en de Rode Zee en Jozef in Egypte voorgedragen. De stichting ‘Open Doors’, die zich inzet voor christenen in landen waar het christelijk geloof verboden is, werd extra belicht door middel van twee brieven van christenen uit Noord-Korea die zij hadden ontvangen, voor te dragen. Na de viering werden druiven gegeten en druivensap gedronken, omdat dit vaak het enige voedsel is waar vervolgde christenen de eucharistie/het avondmaal mee kunnen vieren. 
Deze avond heeft ons weer aan het denken gezet over hoe waardevol het is dat wij in Nederland godsdienstvrijheid hebben en hoe belangrijk het is om je bewust te zijn dat dit niet overal het geval is. 
 

Kunst in de kerk

Vanaf aanstaande zondag hangen er schilderijen over het bijbelverhaal Ruth langs de wand in onze kerk.
Naomi verlaat het land Moab waar ze ooit om reden van hongersnood naar toe trok.
Haar gezin met 2 zonen groeiden op in in Moab, het kwam tot een huwelijk met 2 Moabdische vrouwen, Ruth en Orpa. De zonen en man van Naomi kwamen om in Moab.
Na verloop van jaren besluit Naomi terug te keren naar haar geboortestad Bethlehem. Ruth reist met haar mee, voor haar naar een onbekend land met een andere cultuur en godsdienst.
´Ga Mee´ is het thema van deze startweek, Ruth ging mee, de liefde voor Naomi was groot.
Joki Harms schilderde voor het project Ruth 4 schilderijen welke in kerken van Hoorn, Blokker en Zwaag hebben gehangen.
Voor ieder schilderij schreef Juki een begeleidende tekst. 

 

Uitgeblust

Andere woorden voor uitgeblust zijn: afgebrand, afgeleefd, doodop, gaar, geradbraakt, krachteloos, opgebrand, uitgeput, zonder levenskracht en burn-out.
Volgens een wereldwijde enquête van eind 2022 vertoont 98 procent van werknemers in de leeftijd van 18 tot 24 jaar symptomen van een burn-out. Volgens onderzoek van het CNV van begin 2023 ervaart de helft van alle werkenden een hoge werkdruk. Bijna één op de vijf zit tegen een burn-out aan. Volgens cijfers van huisartsen had in coronajaar 2021 een kwart miljoen Nederlanders de diagnose overspannenheid.  
 
Lees meer 

Musical project Rijswijk

Rock Solid

Iedere eerste woensdag van de maand in Honselersdijk.
De avond begint om kwart over zeven en duurt tot ongeveer half negen. Rooms-Katholiek diaken Walther Burgering is één van de twee vaste begeleiders. Als tieners zin hebben om een keertje op proef mee te doen, dan zijn ze van harte welkom!

Misschien eens polsen bij uw kinderen of kleinkinderen? Ellen Ouwehand (jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl ) vertelt er graag meer over, inclusief het gezamenlijk vervoer naar Honselersdijk.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk is weer van start!
Voor meer informatie klik hier.
Lees meer 

Oecumenische wandelgroep

In de tijd van dominee Jantine Veenhof waren er twee oecumenische groepen actief: 20+ (kwam samen bij deelnemers thuis) en Godzoekers (kwam samen in Scrumpy).
Nadat ik hier predikant ben geworden, heeft de 20+ groep een aantal keren gewandeld en gepraat. Nu hebben we besloten de beide groepen samen te voegen en er een oecumenische wandelgroep van te maken. Al wandelend is het goed praten over wat ons bezighoudt, waarbij het geloof op eigen manier doorwerkt.

Om zo nodig het gesprek te stimuleren of te steunen, reik ik vragen of teksten aan als gespreksstof. Deze groep is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de combinatie van het christelijk geloof en het dagelijkse leven. Uit welke geloofsrichting je komt, welke kerk je bezoekt, of misschien geen kerk (meer) bezoekt; het kunnen allemaal gespreksonderwerpen zijn. Dat geldt ook als je geloof (deels) gevormd is in het buitenland.
Lees meer 

Beleidsplan 2023-2027 ‘Geloven in de gemeenschap’

De kerkenraad van De Lichtbron heeft een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2023-2027.  De Protestantse Kerk Nederland (PKN) vraagt van alle gemeenten om eens per vier jaar eens goed na te denken over de plannen voor de komende vier jaren. Het nieuwe beleidsplan is in mei 2023 definitief vastgesteld.

In het beleidsplan staan drie onderling samenhangende invalshoeken centraal:
1) een gedeeld geloof in God - Vader, Zoon en heilige Geest - door 
2) een georganiseerde gemeenschap van leden met 
3) een gezicht in de samenleving. 
Deze invalshoeken zijn uitgewerkt in tien plannen.

Klik op Beleidsplan 

Projecten diaconie

De diaconie ondersteunt het komende jaar de volgende drie goede doelen:
  1. Moldavië: ‘Zorg voor eenzame ouderen’ van Home Care en ‘Opvang en zorg voor kinderen’ van Youth for Christ
  2. SAVE India: geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
  3. International Justice Mission: bestrijding van moderne slavernij
Een nadere toelichting op deze projecten is hier gegeven.
Lees meer 

Muziek in de kerk

Naar aanleiding van suggesties tijdens een gemeenteavond, heeft de taakgroep eredienst een plan gemaakt voor meer muziek in de erediensten. We nodigen onder andere musici uit die een instrument bespelen en ook zanggroepen. Wij hopen dat er voor iedereen wat bij is om van te genieten.

Privacy in beeld

Sinds een aantal jaar wordt de zondagse eredienst uitgezonden via www.kerkomroep.nl. Dankbaar maken gemeenteleden en gasten tijdens de kerkdienst of op een later tijdstip gebruik van deze mogelijkheid. 
Binnen onze gemeente zijn afspraken gemaakt hoe wij omgaan met de regels van de bescherming van persoonsgegevens: alleen mensen die op het liturgisch centrum een bijdrage leveren aan de kerkdienst komen in beeld. 
Tijdens de lopende viering van het Heilig Avondmaal wordt op het ogenblik aan de kijker een foto getoond. Om de binding met de deelnemers thuis te verdiepen adviseert de kerkenraad dat er ook beelden tijdens het lopen en ontvangen van het brood worden uitgezonden. In de praktijk betekent het dat u op vrij grote afstand enkele seconden in beeld bent. Heeft u bewaar tegen dergelijke opnamen, dan wil de kerkenraad samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Nieuwsbrief


Elke week verschijnt er een digitale nieuwsbrief met een overzicht van de meest actuele berichten uit onze gemeente.
Klik hier voor een overzicht van de laatst verschenen nieuwsbrieven.
Lees meer