God kent je!

eer, U kent mij, U doorgrondt mij.
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. (Psalmen 139:1-3)

Deze bekende psalmtekst is veel mensen dierbaar. En dat is niet vreemd. Zeker als je je af en toe alleen voelt. Of als je het gevoel hebt dat je door niemand ècht begrepen wordt. Dan is het een enorme troost om te weten dat God je helemaal kent. Hij weet al waar je mee zit en hoe je je voelt. Kortom, bij Hem ben je altijd welkom!

Welkom


Welkom bij De Lichtbron, protestantse gemeente van Wateringen, Kwintsheul en de wijk Wateringse Veld van Den Haag.
Wekelijks komen we in de kerk samen om God, en ook elkaar, te ontmoeten. We zingen, bidden en luisteren naar wat de Bijbel ons in deze tijd te zeggen heeft. Iedereen is van harte welkom in onze zondagse kerkdienst en bij onze andere activiteiten.

Kliederkerk Wateringen en omstreken

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het team van Wateringen en omstreken organiseert Kliederkerk 4 keer per jaar op zondagmiddag in een van de scholen in Wateringen of Kwintsheul.

Kliederkerk is een initiatief van verschillende protestantse en katholieke kerken in Wateringen en Kwintsheul.
 
Lees meer 

Walk the Talk

Ongeveer vier keer per jaar op maandagavond, gaat een achttal mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen wandelen vanaf De Lichtbron. De leeftijd is globaal van 25 tot 50 jaar. We wandelen in duo’s of drietallen zo’n anderhalf uur. Onderweg praten we over wat ons raakt in ons dagelijks leven en over wat er in de wereld gebeurt. Daarin loopt ons geloof mee.  
De wandeldata worden op diverse plaatsen bekend gemaakt, onder andere via deze website en de wekelijkse Nieuwsbrief van De Lichtbron.
Je hoeft je niet vooraf op te geven. Als je vaker mee wil doen, kan je je bij de predikant Marjan Zebregs opgeven voor de ‘Walk the Talk’ app groep. 

Tieners!

Iedere eerste woensdag van de maand in Honselersdijk.
De avond begint om kwart over zeven en duurt tot ongeveer half negen. Rooms-Katholiek diaken Walther Burgering is één van de twee vaste begeleiders. Als tieners zin hebben om een keertje op proef mee te doen, dan zijn ze van harte welkom!

Misschien eens polsen bij uw kinderen of kleinkinderen? Ellen Ouwehand (jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl ) vertelt er graag meer over, inclusief het gezamenlijk vervoer naar Honselersdijk.
Lees meer 

Jongerenwerk

Er zijn in de Lichtbron op papier veel jongeren, maar wanneer tref je elkaar?
Met een grotere groep leeftijdgenoten is het leuker om over het geloof te praten of wat je bezig houdt! We organiseren vaak jeugdactiviteiten met andere kerken in Wateringen.

Q-time Start 12-14 Jaar/ Q-time Next 15-18 Jaar
Om de week op dinsdagavond is er Q-time Start en Q-time Next tussen 18:00-19:30 uur in de Pleinkerk met een gezamenlijke maaltijd.

Regionaal Jeugdwerk  ( 12-18 jaar)
6 zaterdagavonden per jaar van 19:30 uur tot 21:30 uur voor jongeren van 12 – 18 jaar. Gezellige avond voor jongeren van diverse kerken om elkaar te ontmoeten.

Vervoer van en naar de kerk

Wij vinden het fijn dat iedereen de zondagse erediensten kan bijwonen. Mocht u vervoer nodig hebben voor uw bezoek aan deze kerkdiensten dan kunt u contact opnemen met Dukky Schreiber via
autodienst@protestantsekerk-delichtbron.nl

Actueel

Klik hier voor het laatste nieuws over:
  • het nieuwe beleidsplan
  • acties van de diaconie
  • koffie in de pastorie
  • muziek in de kerk
  • en meer ...

Diaconale hulp

Voor diaconale (nood)hulp kan contact worden opgenomen met de diaconie via een e-mail aan
diaconalehulp@protestantsekerk-delichtbron.nl
De noodhulp van de diaconie is eventueel ook telefonisch bereikbaar op 06 8114 9701.
Aanvragen en meldingen worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.

Jaarthema Ga mee!


Meegaan vraagt vertrouwen. Vertrouwen op degene, die de weg wijst. Maar ook zelfvertrouwen.
Ga mee en ontdek het mooie in Gods schepping!
Ga mee met De Lichtbron en haar leden en met de mens op je pad.
Ga mee als helper voor wie geen helper heeft.
Ga mee met hoofd, hart en handen.
Ga mee en ontdek zo veel mogelijk facetten van God, van wie wij ons niet een beeld en zeker niet één beeld kunnen maken.
Ga mee in geloof, hoop en liefde.
Ga mee met God en Hij zal met je zijn.

Kerkblad Samen

‘Samen’ is het protestantse kerkblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland, dat (bijna) wekelijks wordt bezorgd bij abonnees. Ook De Lichtbron levert hieraan een bijdrage over onder andere de aankomende kerkdiensten en het wel en wee in de gemeente. Daarnaast schrijft De Lichtbron over bijvoorbeeld themadiensten en oecumenische activiteiten.

Kinderoppas

De Lichtbron verwelkomt van harte iedereen die de eredienst wil meevieren. Dat betekent dat we tijdens de kerkdienst kinderoppas aanbieden als daar behoefte aan is. We hebben daar een passende ruimte voor beschikbaar. 

Agenda

Morgendienst

zo 14 jul 2024 om 09:30

Morgendienst

zo 21 jul 2024 om 09:30

Morgendienst

zo 28 jul 2024 om 09:30

Predikant

Ds. Marjan Zebregs
telefoon 06-28103371
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
werkdagen: maandag, woensdag en donderdag

De Lichtbron

Pieter van der Plasstraat 3
2291 SE  Wateringen
telefoon 0174-295818

Correspondentie-adres:
Waterkersstraat 4
2292 CS   Wateringen
scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl

Online meebeleven


De kerkdiensten kunnen live online worden gevolgd via kerkomroep.nl.
Ook de diensten van afgelopen weken kunnen hier worden beluisterd.

Nieuwsbrief

Elke week verschijnt er een digitale nieuwsbrief met een overzicht van de meest actuele berichten uit onze gemeente. 

Wilt u zich opgeven voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com