Aangenaam kennis te maken

p één van zijn tochten door Israël ontmoette Jezus een Romeinse officier. Deze man deed in vol vertrouwen een beroep op Hem en toonde zo zijn geloof.
Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich en Hij zei tegen degenen die Hem volgden: 'Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb Ik zo'n groot geloof gevonden.' (Matteüs 8:10)
Voor Jezus was dit ongetwijfeld een aangename kennismaking. Wat kan deze ontmoeting ons zeggen? Misschien, dat geloof niets te maken heeft met theologische kennis, maar met de manier waarop we God benaderen.
En, als we de ander onbevangen tegemoet treden, is de kans aanwezig dat we positief zullen worden verrast.

Wie zijn wij?

De gemeente van De Lichtbron is een praktisch ingestelde gemeente. Geen ingewikkelde teksten of moeilijke theologie, maar recht voor zijn raap en een directe boodschap. Hoe geven wij ons geloven in het dagelijks leven handen en voeten? Wij zijn gevormd door onze achtergrond, maar hebben door de jaren heen getracht die achtergrond te blijven verbinden met de tijdgeest. Wat bruikbaar en goed is proberen we zoveel mogelijk te bewaren, wat niet meer voldoet mag een mooie herinnering worden, of wordt aangepast aan de huidige situatie. In de loop van de tijd zijn wij in ons geloven een flink stuk opgeschoven en de kunst is om te blijven bewegen. Dat blijft een spannend proces waarin we soms vallen, maar daarna altijd weer opstaan.

Kennismaken

Wilt u eens kennismaken met De Lichtbron, loop dan eens binnen op een zondagmorgen om half 10. Maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken met onze voorganger of een van de ouderlingen. In geval van materiële noden is een gesprek met onze diaconie aanbevelenswaardig. Als u een eerste stap zet, zult u ervaren dat het er in De Lichtbron niet om gaat dat wij onze boodschap kunnen zenden, maar dat we eerst naar u gaan luisteren en kijken wat we voor u kunnen betekenen. Later kunnen we dan altijd nog zien wat u voor ons kunt betekenen.

Kerkenraad


De kerkenraad is het bestuur van de Protestantse Gemeente De Lichtbron en wordt gevormd door leden uit de gemeente. De leden van de kerkenraad dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van onze kerkelijke gemeente. Daarmee heeft de raad de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. Door regelmatig contact te houden met de taakgroepen en de individuele leden wordt aan deze verantwoordelijkheid inhoud gegeven.

Klik hier voor een overzicht van de leden van de kerkenraad.

Lees meer 

Voorganger

‘Ik ben benieuwd waar de Geest mij waait’, zo eindigde de brief van ds. Marjan Zebregs in reactie op de predikants-vacature in De Lichtbron. Die brief leidde er toe dat zij op zondagmorgen 11 oktober 2020 intrede deed in de protestantse gemeente De Lichtbron. Dit is haar tweede gemeente. De anderhalf jaar dat Marjan nu predikant is in Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld, ervaart ze als ‘dienen met vreugde’. Marjan wil er zijn voor een ieder, die op haar pad komt.
Marjan heeft een warm hart vooral voor pastoraat, de oecumene en de eredienst.
Lees meer 

Organisten

Elke zondag speelt er een organist in onze kerk. Zij geven elk op hun eigen wijze kleur aan de muzikale begeleiding van de kerkdiensten. Op de volgende pagina's stellen zij zichzelf voor:
Netty Blansjaar
Cor Verbree
Cees de Maa

Citaten

Citaten

Diaconie / ZWO

De Lichtbron is een kerk in actie die dichtbij en ver weg omziet naar elkaar en hoop wil bieden. Wij als Lichtbron maken deel uit van een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God en in elkaar. Met elkaar delen wij van wat wij ontvangen hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Dit omdat wij zijn geraakt door Jezus Christus. Zoals Hij deelde, mogen wij delen in het vertrouwen dat God het zal zegenen. 
Lees hier wie uitvoering geven aan dit werk.

Lees meer 

Streekverband De Tien

Als diaconie van De Lichtbron zijn we met andere diaconieën verbonden in het Streekverband. Oorspronkelijk waren het 10 Westlandse diaconieën, met de naam De Tien. In het Streekverband zijn nu alle protestantse kerken uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland vertegenwoordigd, in totaal 15 kerkelijke gemeentes.
In Het Streekverband werken de diaconieën samen bij de ondersteuning van diverse projecten. Verder beoogt het Streekverband het stimuleren van diaconale activiteiten door elkaar te informeren over ‘werk in eigen winkel’.
Lees meer 

Kerkgebouw

Het kerkgebouw aan de Pieter van der Plasstraat is begin jaren 60 gebouwd. In de loop der jaren is het gebouw een aantal malen uitgebreid. Door de aangebouwde zalen is het gebouw beter bruikbaar geworden.
De kerk heeft in 2010 de naam De Lichtbron gekregen. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen dat wij als kerk het evangelie van Jezus Christus als een lichtbron willen uitstralen.

Pastorie

De Lichtbron beschikt over een eigen pastorie. Deze woning ligt direct naast de kerk en is eind jaren 90 gebouwd.
De pastorie, die door de eerste bewoners tussenhemelenaarde is gedoopt, is schitterend gelegen aan de rand van het Hofpark.

Geschiedenis

Lees hier over de geschiedenis van onze kerk.
Lees meer 

Overzicht van onze voorgangers

Hier is een overzicht gegeven van onze predikanten van de Gereformeerde Kerk Wateringen-Kwintsheul sinds de oprichting in 05-12-1909.
Lees meer