Knipoog of prikkel?

e Bijbel zegt: Beter een schamel bezit en ontzag voor de Heer dan grote rijkdom en veel onrust. (Spreuken 15:16)
Je zou deze uitspraak - zeker op deze ANBI-pagina - als een tekst met een knipoog kunnen opvatten. Maar in de tekst zit ook een diepe boodschap. Een aansporing, een prikkel. Het draait om ontzag, eerbied en respect voor God. Die levenshouding moet de omgang met onze rijkdom bepalen. En zonder een dergelijke instelling kan het zomaar zijn, dat de onrust bezit van je neemt.

Waarom een ANBI-pagina?

Giften aan de kerk (waaronder de kosten voor aangeschafte collectebonnen) en aan de diaconie zijn aftrekbaar bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Dit is mogelijk, omdat De Lichtbron en de diaconie overeenkomstig de eisen van de Belastingdienst zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Eén van de voorwaarden om aan de eisen voor een ANBI te voldoen is dat er jaarlijks een financiële verantwoording wordt gepubliceerd op de website van de kerk. Op deze ANBI-pagina wordt deze verantwoording gegeven.

ANBI gemeente


Elk jaar publiceert de kerk de actuele financiële jaarcijfers die openbaar toegankelijk zijn op de website van de kerk.  
Bekijk hier de ANBI-gegevens van onze gemeente.
Lees meer 

ANBI diaconie


Bekijk hier de ANBI-gegevens van de diaconie. Deze gegevens worden, nadat de jaarrekening is vastgesteld, jaarlijks geactualiseerd.
Lees meer