Lang leve het internet?

ven het internet op om wat informatie op te zoeken. We raadplegen onze social media. Of we leggen contact met een e-mail. Wat zijn we afhankelijk van ons internet! Toch levert dit lang niet altijd op wat we trachten te vinden. Eenzaamheid is de wereld niet uit. En luisteren we werkelijk goed naar elkaar? Hoe mooi is het dan om te weten dat er één is die altijd en overal naar ons luistert.
De Heer heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, Hij luistert naar mij, ik roep Hem aan, mijn leven lang.
(Psalmen 116:1,2)

 

De Lichtbron

Pieter van der Plasstraat 3
2291 SE  Wateringen
telefoon 0174-295818

Correspondentie-adres:
De Lichtbron, per adres:
Waterkersstraat 4
2292 CS   Wateringen
scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl

Predikant

Ds. Marjan Zebregs
telefoon 06-28103371
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
werkdagen: maandag, woensdag en donderdag
 

Overige contactgegevens

koster: Kees Schrader
koster@protestantsekerk-delichtbron.nl
diaconie/ZWO: Ellen Ouwehand (secretaris)
diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl
zaalverhuur: Sander van Hulst
verhuur@protestantsekerk-delichtbron.nl
vervoer naar de kerk: Dukky Schreiber
autodienst@protestantsekerk-delichtbron.nl
jongerenwerk: Ellen Ouwehand en Eline van der Meer
jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl
nieuwsbrief: Christine van Hulst
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com
taakgroep eredienst: Dukky Schreiber
taakgroeperedienst@protestantsekerk-delichtbron.nl
oecumene: Dukky Schreiber
oecumene@protestantsekerk-delichtbron.nl
voorzitter: Peter van 't Wout
voorzitter@protestantsekerk-delichtbron.nl
penningmeester College van Kerkrentmeesters: Piet-Jan Leerdam
penningmeester@protestantsekerk-delichtbron.nl
ledenadministrateur: Jan Wielemaker
ledenadmin@protestantsekerk-delichtbron.nl
webmaster: Chiel Dikken en Rolf Voormolen 
webmaster@protestantsekerk-delichtbron.nl

Kerkgebouw

Pieter van der Plasstraat 3
2291 SE  Wateringen
telefoon 0174-295818

Financiƫn

Protestantse Gemeente Wateringen-Kwintsheul
bankrekeningnummer: NL85 RABO 0368 1024 67
Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente De Lichtbron
bankrekeningnummer: NL90 RABO 0368 1000 49