Knipoog of prikkel?

e Bijbel zegt: Beter een schamel bezit en ontzag voor de Heer dan grote rijkdom en veel onrust. (Spreuken 15:16)
Je zou deze uitspraak - zeker op deze ANBI-pagina - als een tekst met een knipoog kunnen opvatten. Maar in de tekst zit ook een diepe boodschap. Een aansporing, een prikkel. Het draait om ontzag, eerbied en respect voor God. Die levenshouding moet de omgang met onze rijkdom bepalen. En zonder een dergelijke instelling kan het zomaar zijn, dat de onrust bezit van je neemt.
terug