Beleid gemeente

Opstandig en opgewekt! Waarom opstandig?
Omdat we, in deze tijd waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat je gelooft en voor je geloof uitkomt, toch willen (op)staan voor ons geloof. We staan als het ware op voor Jezus, onze Heer, die onze inspiratiebron is.

Waarom opgewekt?
Omdat we opgewekt zijn door het evangelie van Jezus Christus die voor ons gestorven is. Dankzij Hem mogen we leven in genade en mogen we steeds weer bij Hem terugkomen als we vragen, twijfels of zorgen hebben. Opgewekt ook omdat juist het geloof ons veel blijdschap kan brengen, in de omgang met elkaar - als gemeenteleden - maar ook in onze relatie naar de mensen om ons heen. We kunnen als gemeente verdieping en betekenis geven aan het leven van onszelf en anderen en brengt ons als mensen rondom het geloof bij elkaar. We worden daarbij geïnspireerd door de overtuiging dat wij daarin mogen blijven leren: Jezus Christus is ons voorbeeld. Hij leert ons hoe we altijd weer op een andere manier naar dingen kunnen kijken, opgewekt en blijmoedig, zonder vooroordelen en ten dienste van de ander en gesterkt door ons geloof. Zo kunnen we elkaar door het geloof stimuleren en raken we samen geïnspireerd door nieuwe initiatieven, gedachten en ideeën.

Het beleidsplan Opstandig en Opgewekt is tot stand gekomen dankzij de zeer betrokken inbreng van gemeenteleden; via gespreksgroepen, wijkavonden, persoonlijke ontmoetingen, gesprekken na erediensten en dergelijke. De kerkenraad is dankbaar dat zo velen hun inbreng hebben geleverd bij de totstandkoming van dit plan. Het plan vormt de basis voor ons gemeente-zijn; dit is wat we soms - in alle bescheidenheid - al zijn en het geeft de ambitie weer hoe we betekenis willen geven aan ons geloof binnen de geloofsgemeenschap van De Lichtbron.
terug