Beleid gemeente


Het beleid binnen De Lichtbron wordt in eerste instantie gemaakt en afgestemd binnen de kerkenraad. Voor dit beleid wordt gewerkt met een beleidsplan dat een aantal jaren beslaat. Het huidige beleidsplan heeft als titel ‘Geloven in de gemeenschap’. 

In het beleidsplan staan drie onderling samenhangende invalshoeken centraal:
1) een gedeeld geloof in God - Vader, Zoon en heilige Geest - door 
2) een georganiseerde gemeenschap van leden met 
3) een gezicht in de samenleving. 
Deze invalshoeken zijn uitgewerkt in tien plannen

>> Beleidsplan
terug