Opeens is er ander nieuws

agelijks lezen we de krant, of kijken het nieuws. We horen over oorlog, hongersnood en klimaatproblemen. Ernstige zaken die ons raken en actie van ons verlangen. Maar op een dag is er ineens iets heel anders in het nieuws:
Zij zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.' (Handelingen 1:11)
Hoe zouden we daar op reageren?

De wonderlijke ontmoeting

Geïnspireerd door de profetie van Jesaja tijdens de Babylonische ballingschap 

De Judeeërs zaten bij elkaar. De rabbijn had net gesproken, zoals elke sabbat.
Ze keken elkaar eens aan. Ze kenden elkaar al lang. Het voelde goed, vertrouwd.
Maar ergens knaagde er ook wat. Hun groepje werd steeds kleiner.
Lees verder >
 
Lees meer 

Schilderworkshop

Op 25 mei werd in De Lichtbron een schilderworkshop gehouden onder leiding van Loes Wiersma uit Voorburg. Het thema was: Pinksteren. Er zijn in totaal negen kunstwerken gemaakt. Komende weken zullen hier telkens een aantal van deze schilderijen op de website worden getoond.
Lees meer 

Kliederkerk

11 juni 2023
16:00 tot 18:00 uur

Mariaschool
Koningsspil 47
2291 MB Wateringen

Terugblik Pinksterdienst

‘Laat de Geest maar waaien’. Dat hebben we op Eerste Pinksterdag laten gebeuren. 
Naast de Paaskaars hing aan de ene kant het rode antependium van Pinksteren en aan de andere kant stond een kerstboom. Drie grote christelijke feesten op één rij. Kerst: de Zoon van God is als Vlees tot ons gekomen; Pasen: de Zoon van God is als de opgestane Heer tot ons gekomen; en Pinksteren: Gods heilige Geest is tot ons gekomen, Jezus’ belofte van Hemelvaart is vervuld.
Aan de wand in de kerkzaal hingen negen schilderijen: acht met een duif en één met een paparadijsvogel. De komende drie Nieuwsbrieven ziet u telkens drie van deze schilderijen, gemaakt door gemeenteleden. 

In de Pinksterdienst zongen en luisterden we naar Pinksterliederen in allerlei stijlen. Teksten van theoloog, filosoof, bisschop van Hippo en kerkvader Aureluis Augustinus (354-430) klonken. En ook werden we geïnspireerd door teksten van  priester en politicus Herman Verbeek (1936-2013).
Verbeek had in een kerkdienst kinderen het Pinksterverhaal over de Vlammetjesboom verteld: de groene bladeren van een boom waren rood geworden, als iemand de naam noemde van een ‘gewoon’ goed mens. Zo is in De Lichtbron ook een rode boom gegroeid, want na de dienst hingen er allemaal blaadjes in met namen van ‘gewone goede’ mensen.
Na afloop van de Pinksterdienst kregen de kerkgangers iets mee met een vlammetje. Iets wat uitnodigt tot beweging, als u zelf het eerste zetje geeft: een rode knikker. 
Laat maar rollen en voel u kind van God!

 

Beleidsplan 2023-2027 ‘Geloven in de gemeenschap’

De kerkenraad van De Lichtbron heeft een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2023-2027.  De Protestantse Kerk Nederland (PKN) vraagt van alle gemeenten om eens per vier jaar eens goed na te denken over de plannen voor de komende vier jaren. Het nieuwe beleidsplan is in mei 2023 definitief vastgesteld.

In het beleidsplan staan drie onderling samenhangende invalshoeken centraal:
1) een gedeeld geloof in God - Vader, Zoon en heilige Geest - door 
2) een georganiseerde gemeenschap van leden met 
3) een gezicht in de samenleving. 
Deze invalshoeken zijn uitgewerkt in tien plannen.

Klik op Beleidsplan 

Vasthouden

Column ds. Marjan Zebregs 21 april 2023
‘Samen’, Protestants kerkblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland

Vasthouden 
Op de dag van de opstanding zegt Jezus tegen Maria uit Magdela, dat ze Hem niet vast moet houden (Johannes 20:17a). 
Jezus vasthouden
Jezus vasthouden door mij te richten op Jezus’ Geest in plaats van naar de letter te kijken.  
Jezus vasthouden als alles ‘gewoon’, ‘goed’ of ‘uitstekend’ gaat én als ik het moeilijk heb in mijn persoonlijk leven of met wat er in de wereld gebeurt. Als steeds minder mensen in Nederland niet naar de kerk gaan of zich geen christen voelen. 
Jezus niet vasthouden door Zijn boodschap te interpreteren, zoals het mij uitkomt. Jezus niet vasthouden in de tijd en plaatsen van Zijn aardse leven, maar vertalen naar het hier en nu. En Jezus niet vasthouden op de zondag, maar mij elke dag met Hem verbinden. 
verder >
 
Lees meer 

Uitdeelavond Kringloopwinkel

Woensdagavond heeft de Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul  haar jaarlijkse uitdeelavond gehouden in de Parochiezaal ‘De Kolenkit’. 
De Wateringse kerken hebben verschillende goede doelen aangedragen en de vertegenwoordigers van deze doelen kregen een cheque uitgereikt. 
14 vertegenwoordigers mochten kort iets vertellen over hun doel en waarvoor het geld gebruikt zal worden.  Goede werken ver weg, maar ook veel plaatselijke doelen. 
De vrijwilligers van de Kringloopwinkel hebben gekozen voor een donatie voor het onderhoud en restauratie aan de molen Windlust. 
Als Diaconie hebben we voor de volgende doelen aangedragen:
• Vluchtelingenwerk Westland   
• Stichting Hoop voor Albanië 
• Stichting De Mussenhof
Wij willen bij deze nogmaals de vrijwilligers van de kringloopwinkel bedanken voor het mooie bedrag dat ze hebben opgehaald en die we als Diaconie aan deze goede doelen konden besteden.
Neemt u eens een kijkje op de nieuwe website van de kringloopwinkel: https://kringloopwateringenkwintsheul.nl/

Privacy in beeld

Sinds een aantal jaar wordt de zondagse eredienst uitgezonden via www.kerkomroep.nl. Dankbaar maken gemeenteleden en gasten tijdens de kerkdienst of op een later tijdstip gebruik van deze mogelijkheid. 
Binnen onze gemeente zijn afspraken gemaakt hoe wij omgaan met de regels van de bescherming van persoonsgegevens: alleen mensen die op het liturgisch centrum een bijdrage leveren aan de kerkdienst komen in beeld. 
Tijdens de lopende viering van het Heilig Avondmaal wordt op het ogenblik aan de kijker een foto getoond. Om de binding met de deelnemers thuis te verdiepen adviseert de kerkenraad dat er ook beelden tijdens het lopen en ontvangen van het brood worden uitgezonden. In de praktijk betekent het dat u op vrij grote afstand enkele seconden in beeld bent. Heeft u bewaar tegen dergelijke opnamen, dan wil de kerkenraad samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Oecumenische wandelgroep

In de tijd van dominee Jantine Veenhof waren er twee oecumenische groepen actief: 20+ (kwam samen bij deelnemers thuis) en Godzoekers (kwam samen in Scrumpy).
Nadat ik hier predikant ben geworden, heeft de 20+ groep een aantal keren gewandeld en gepraat. Nu hebben we besloten de beide groepen samen te voegen en er een oecumenische wandelgroep van te maken. Al wandelend is het goed praten over wat ons bezighoudt, waarbij het geloof op eigen manier doorwerkt.

Om zo nodig het gesprek te stimuleren of te steunen, reik ik vragen of teksten aan als gespreksstof. Deze groep is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de combinatie van het christelijk geloof en het dagelijkse leven. Uit welke geloofsrichting je komt, welke kerk je bezoekt, of misschien geen kerk (meer) bezoekt; het kunnen allemaal gespreksonderwerpen zijn. Dat geldt ook als je geloof (deels) gevormd is in het buitenland.
Lees meer 

Rock Solid

Iedere eerste woensdag van de maand in Honselersdijk.
De avond begint om kwart over zeven en duurt tot ongeveer half negen. Rooms-Katholiek diaken Walther Burgering is één van de twee vaste begeleiders. Als tieners zin hebben om een keertje op proef mee te doen, dan zijn ze van harte welkom!

Misschien eens polsen bij uw kinderen of kleinkinderen? Ellen Ouwehand (jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl ) vertelt er graag meer over, inclusief het gezamenlijk vervoer naar Honselersdijk.

Liturgische kleuren

Op verzoek van de gespreksgroep geef ik (red.: Marjan Zebregs) graag de betekenis van de liturgische kleuren, zoals die in de kerk te zien zijn op de zogenaamde antependia en op mijn stola’s.
WIT staat voor feest, opstanding, zuiverheid. Daarom is wit de kleur van Pasen, Kerst en de sacramenten van het Avondmaal en de Doop.
PAARS staat voor inkeer en voorbereiding. Daarom is paars de kleur van de Veertigdagentijd of de Lijdenstijd en de Adventstijd.
ROZE is de kleur van halverwege de Veertigdagentijd en de Advent. Het duister van de voorbereiding wordt doorbroken en we krijgen zicht op het licht.
ROOD is de kleur van de heilige Geest. Daarom is rood de kleur van Pinksteren en van het bevestigen ambtsdragers.
GROEN is de kleur van hoop, trouw en rust. Daarom is groen de basiskleur.
Bij een uitvaart vraag ik de nabestaanden welke liturgische kleur hun voorkeur heeft of misschien liever geen toga met stola, maar nette kleding.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk is weer van start!
Voor meer informatie klik hier.
Lees meer 

Projecten diaconie

De diaconie ondersteunt het komende jaar de volgende drie goede doelen:
  1. Moldavië: ‘Zorg voor eenzame ouderen’ van Home Care en ‘Opvang en zorg voor kinderen’ van Youth for Christ
  2. SAVE India: geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
  3. International Justice Mission: bestrijding van moderne slavernij
Een nadere toelichting op deze projecten is hier gegeven.
Lees meer 

Koffie in de pastorie

Iedere eerste maandag van de maand, van 10 tot half 12, zijn gemeenteleden van harte welkom in de pastorie. De predikant verwelkomt u met koffie of thee en er is gelegenheid voor onderling contact. Dat kan een praatje zijn over het weer, of juist een gesprek van hart tot hart. En of er nu een enkele bezoeker is of meerdere, het is altijd een prettige ontmoeting.
Van harte welkom op de Pieter van der Plasstraat 1 in Wateringen.

Muziek in de kerk

Naar aanleiding van suggesties tijdens een gemeenteavond, heeft de taakgroep eredienst een plan gemaakt voor meer muziek in de erediensten. We nodigen onder andere musici uit die een instrument bespelen en ook zanggroepen. Wij hopen dat er voor iedereen wat bij is om van te genieten.

Nieuwsbrief


Elke week verschijnt er een digitale nieuwsbrief met een overzicht van de meest actuele berichten uit onze gemeente.
Klik hier voor een overzicht van de laatst verschenen nieuwsbrieven.
Lees meer