Opeens is er ander nieuws

agelijks lezen we de krant, of kijken het nieuws. We horen over oorlog, hongersnood en klimaatproblemen. Ernstige zaken die ons raken en actie van ons verlangen. Maar op een dag is er ineens iets heel anders in het nieuws:
Zij zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.' (Handelingen 1:11)
Hoe zouden we daar op reageren?

Zomerdienst met Inspirited

Op 30 juni is er een speciale zomerdienst met als onderwerp: ‘Ga mee de zomer in, zoals je bent’. De voorbereidingsgroep heeft zich laten inspireren door het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. De lezing uit het Oude Testament is Prediker 9: 7 t/m 11. Prediker schrijft daar over de vreugde van het leven. Wilt u ter voorbereiding op deze Zomerdienst nadenken over wat u vreugde geeft? Voor het begin van de dienst kunt u dat op een vrolijk gekleurd papier opschrijven. Tijdens de dienst gaan we ontdekken of we hetzelfde zijn in onze vreugdes of juist heel verschillend. Maar wat ons ook vreugde geeft en hoe we ook zijn, we lopen allemaal dezelfde weg van geloof, hoop en liefde met dezelfde Gids! Uit het Nieuwe Testament lezen we Efeziërs 3: 10 t/m 19 over ‘Eén in Christus’. We zingen onder andere lied 377 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ en lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Deze zondag is het koor Inspirited bij ons te gast; zij verlenen hun muzikale medewerking met prachtige liederen die bij het thema werden uitgezocht. Van harte welkom, zoals je bent!
Ellen, Christine en Marjan

Terugblik Pinksteren in `t park

Afgelopen zondag 19 mei was er weer een Pinksterviering in het Hofpark.
De viering die om het jaar georganiseerd wordt door de Samenwerkende kerken Wateringen en Kwintsheul, had dit jaar de titel ‘Geestkracht”
Er was een gelegenheidskoor samengesteld en alle voorgangers hadden hun eigen rol. Er waren hoopvolle getuigenissen van diverse jongeren en voor de allerkleinsten was er een speciaal programma. Het was een inspirerende viering waarbij de “Heilige Geest” duidelijk aanwezig was!
Het slotlied “Ga de wereld in en verkondig de boodschap zoals Hij dat deed” gaf de circa 380 aanwezige mensen de enige echte opdracht mee die bij Pinksteren hoort!

Ontmoeten

De drie ontmoetingen met als thema Waarom blijf je? vanuit Johannes 6: 67, waren zeer waardevolle ontmoetingen. Met diverse gemeenteleden hebben wij boeiende en interessante gesprekken gehad. Ongeveer in totaal 40 enthousiaste mensen mochten wij ontvangen.
Gemeenschappelijke overeenkomst was wel dat wij elkaar nodig hebben, als geloofsgemeenschap om te geloven. Dit om elkaar te inspireren en elkaar kunnen voeden in het geloof. Ontmoeten blijft daarin een belangrijk item. Velen hebben dit van huis uit  mee gekregen. Betrokken en vertrouwd. Het elkaar kennen en meeleven, zowel in de kerk als in het dagelijks leven. Het één kan niet zonder het ander.
De toekomst van onze kerk is onzeker. Wel werd aangeven dat wij het belangrijk vinden om elkaar te blijven ontmoeten. Op wat voor manier dan ook. Er is vertrouwen dat dit zal blijven doorgaan.
Het antwoord op de vraag Waarom blijf je? is voor velen het geloof en vooral het elkaar ontmoeten.
De woensdagmiddag werd afgesloten met heerlijke soep en brood. De andere twee ontmoetingen waren onder het genot van een heerlijke maaltijd.

Blijven groeien in geloof

Uit het boek ‘Opgestaan, meditaties rond het paasevangelie’ (2017) van de Raad van Kerken, deel ik in deze Paastijd (delen van) meditaties met u. 
Deze week van Arjen Bultsma, van de Rooms-Katholieke Kerk, geïnspireerd door Johannes 20:1-9.


We ontmoeten Maria Magdalena, die vóór alle anderen naar het graf gaat, maar ziet dat de afsluitende steen is weggerold. Zij meent aanvankelijk, dat het een teken is van lijkroof.
Wanneer ze haar verhaal gedaan heeft bij Petrus en de andere leerling – de traditie leert ons dat het om Johannes zelf gaat – snellen ze naar het graf. Petrus en Johannes gaan het graf binnen en treffen het keurig opgeruimd aan. Opnieuw een teken, maar waarvan? Niet van lijkroof, want dat verloopt vast niet zo ordelijk. Ook niet zoals bij Lazarus. Die moest nog bevrijd worden van zijn zwachtels, toen hij terug onder de levenden kwam. 
Net als wij nu, moeten Maria Magdalena, Petrus en Johannes het doen met de tekenen, die zij krijgen en om duiding vragen. 
Lees meer 

Musical De Toren van Babel

Enthousiaste deelnemers gezocht 
Een oeroud verhaal uit de bijbel is nog steeds actueel. Daarom hebben een aantal enthousiaste mensen van de Protestantse Gemeente Rijswijk en Voorburg het idee opgepakt om de toren van Babel als basis te nemen om een nieuwe musical te schrijven en uit te voeren. Het script is nu klaar en er wordt gewerkt aan het componeren van muziek en liederen . In oktober tot en met februari (muv december) starten de wekelijkse repetities (totaal 17 repetities) in respectievelijk de Koningkerk in Voorburg en de Nieuwe Kerk in Rijswijk. De musical is laagdrempelig en is in principe geschikt voor mensen vanaf de middelbare school leeftijd.
Informatieavond: donderdagavond 30 mei a.s. van 19.30-21.00 (Koningkerk, aan de Bruijnings Ingenhoeslaan 4, Voorburg)
Lees meer 

Walk the Talk

Op maandagavond 22 april heeft de oecumenische wandelgroep weer een mooie wandeling gemaakt en goed gepraat en geluisterd.
Het thema was ‘discriminatie’:
  • Wat komt er in ons op als we denken aan discriminatie in de Bijbel?
  • Wat weten we van slaven in de Bijbel?
  • Hoe vinden we dat we in Nederland omgaan met discriminatie?
  • Wat doen we als iemand op straat scheldt met een ziekte?
  • Hoe zou discriminatie er over tien jaar uitzien in Nederland?
  • Zal er dan meer of minder discriminatie zijn?
Bijna alle wandelaars vreesden, dat er over tien jaar meer discriminatie zal zijn. Ik ben benieuwd hoe de lezer van de Nieuwsbrief dat inschat.
Lees meer 

Beleidsplan 2023-2027 ‘Geloven in de gemeenschap’

De kerkenraad van De Lichtbron heeft een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2023-2027.  De Protestantse Kerk Nederland (PKN) vraagt van alle gemeenten om eens per vier jaar eens goed na te denken over de plannen voor de komende vier jaren. Het nieuwe beleidsplan is in mei 2023 definitief vastgesteld.

In het beleidsplan staan drie onderling samenhangende invalshoeken centraal:
1) een gedeeld geloof in God - Vader, Zoon en heilige Geest - door 
2) een georganiseerde gemeenschap van leden met 
3) een gezicht in de samenleving. 
Deze invalshoeken zijn uitgewerkt in tien plannen.

Klik op Beleidsplan 

Projecten diaconie

De diaconie ondersteunt het komende jaar de volgende drie goede doelen:
  1. Moldavië: ‘Zorg voor eenzame ouderen’ van Home Care en ‘Opvang en zorg voor kinderen’ van Youth for Christ
  2. SAVE India: geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
  3. International Justice Mission: bestrijding van moderne slavernij
Een nadere toelichting op deze projecten is hier gegeven.
Lees meer 

Muziek in de kerk

Naar aanleiding van suggesties tijdens een gemeenteavond, heeft de taakgroep eredienst een plan gemaakt voor meer muziek in de erediensten. We nodigen onder andere musici uit die een instrument bespelen en ook zanggroepen. Wij hopen dat er voor iedereen wat bij is om van te genieten.

Nieuwsbrief


Elke week verschijnt er een digitale nieuwsbrief met een overzicht van de meest actuele berichten uit onze gemeente.
Klik hier voor een overzicht van de laatst verschenen nieuwsbrieven.
Lees meer