Liturgische kleuren

Op verzoek van de gespreksgroep geef ik (red.: Marjan Zebregs) graag de betekenis van de liturgische kleuren, zoals die in de kerk te zien zijn op de zogenaamde antependia en op mijn stola’s.
WIT staat voor feest, opstanding, zuiverheid. Daarom is wit de kleur van Pasen, Kerst en de sacramenten van het Avondmaal en de Doop.
PAARS staat voor inkeer en voorbereiding. Daarom is paars de kleur van de Veertigdagentijd of de Lijdenstijd en de Adventstijd.
ROZE is de kleur van halverwege de Veertigdagentijd en de Advent. Het duister van de voorbereiding wordt doorbroken en we krijgen zicht op het licht.
ROOD is de kleur van de heilige Geest. Daarom is rood de kleur van Pinksteren en van het bevestigen ambtsdragers.
GROEN is de kleur van hoop, trouw en rust. Daarom is groen de basiskleur.
Bij een uitvaart vraag ik de nabestaanden welke liturgische kleur hun voorkeur heeft of misschien liever geen toga met stola, maar nette kleding.
terug