Vasthouden

God vasthouden
Door persoonlijk gebed. Door in de Bijbel te lezen. Door kerkbezoek en betrokkenheid bij een geloofsgemeenschap. Door daden van barmhartigheid. Door luisteren. Door openstellen voor Gods Geest. 
God niet vasthouden door een beeld van hem te maken, zoals het tweede van de Tien Geboden luidt. 

Mensen vasthouden
Een baby vasthouden, betekent iemand iets kostbaars en tegelijkertijd kwetsbaars toevertrouwen. Het vasthouden van een hand is soms het enige, dat een mens nog kan doen bij een ernstig zieke. Soms houden we iemand vast om te voorkomen dat hij of zij iets verkeerds doet. Er is ook het vasthouden door de overheid of door medici, omdat iemand een gevaar is voor de maatschappij of voor zichzelf of als straf.
We houden ook iemand vast, als we één aspect centraal te stellen in plaats van de hele mens. Ik ben meer dan echtgenoot, moeder, dochter, inwoner van Wateringen, vrijwilliger, 63 jarige, vrouw, dominee, wit, heteroseksueel, bestuurskundige of hondenliefhebber. 

Herinneringen vasthouden
Aan een dierbare overledene. Aan een geliefde in de kracht van het leven of juist in kwetsbaarheid. Aan een mens, die op een sleutelmoment in je leven, je pad kruiste. Aan vreugdevolle gebeurtenissen. Aan inspirerende liederen of teksten. Aan hoe het vroeger was, in het gezin, in de kerk, op het werk, op de sportclub, in de straat …

Loslaten
Bij de doop van onze oudste, vroeg de dominee of wij bereid waren onze dochter los te laten, als ze haar eigen weg zou kiezen. Loslaten om de ander tot ontplooiing te laten komen in plaats van te vormen naar ons beeld. 
Onze zorgen loslaten: op God vertrouwen als het leven zwaar is, dat Hij voor ons zorgt (I Petrus 5:7). 

Op weg naar Pinksteren wens ik u een gezonde balans tussen vasthouden en loslaten! 
terug