Nalaten aan de kerk

Vaak wordt een nalatenschap in een testament geregeld. Daarin kunnen ook goede doelen woden opgenomen. De plaatselijke kerkelijke gemeente kan één van die goede doelen zijn. Als u overweegt om de kerk op deze wijze te ondersteunen, kan dit op twee manieren: in de vorm van een legaat, of door een erfsteliing.
Schenkingen aan de kerk zijn belastingvrij. Nadere infromatie is verkrijgbaar bij de penningmeester:
penningmeester@protestantsekerk-delichtbron.nl
 
terug