Doop

In de Protestantse Kerk is de doop één van de twee sacramenten, heilige momenten met een teken van Gods genade. Ouders die hun kind willen laten dopen zijn van harte welkom voor een gesprek met de predikant. Dit geldt ook voor degenen die zelf aangeven gedoopt te willen worden. In dit gesprek gaat het onder andere over het verlangen naar de doop en de betekenis van de doop. Bij de kinderdoop moet minstens één van de ouders dooplid zijn van de Protestantse Kerk. De predikant en de doopouders of de volwassen dopeling bereiden samen met anderen de doopdienst voor.
Meer informatie bij: ds. Marjan Zebregs
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
terug