Drempeldienst

Als een van onze kinderen de basisschool gaat verlaten om naar het voortgezet onderwijs te gaan, is daar ook het moment van afscheid van de kindernevendienst. Vlak voor de zomervakantie wordt hier aandacht aan gegeven in een zogenaamde Drempeldienst. De predikant bereidt deze dienst voor met de kinderen en hun ouders. Als er geen kinderen de drempel over gaan, wordt er een themadienst gehouden.
Meer informatie bij: ds. Marjan Zebregs
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
terug