Vorige week was weer zo’n week

Maar afgelopen zondag 19 februari had onze voorganger, Otto Kroesen, een hoopvolle boodschap voor ons (nogmaals te beluisteren via kerkomroep). In zijn overdenking hield hij ons voor, dat ons morele besef door de tijd heen wordt aangescherpt. Hij illustreerde dit met voorbeelden uit het oude testament, de bergrede van Jezus en de brieven van Paulus. Ook noemde hij voorbeelden uit de moderne geschiedenis, waaruit blijkt dat wat vroeger normaal was, nu niet meer kan. In de aanscherping van ons geweten horen we de stem van God. Hij is altijd met ons bezig geweest en stuurt ons telkens de kant op die nodig is. Het is een hoopvolle boodschap.
Thuisgekomen, sprak ik hierover met Irene. Ik vroeg me af wat ik hiermee moest. Ze suggereerde dat ik er in ieder geval over kan schrijven. Dat heb ik dus gedaan. Nog steeds heb ik het gevoel dat we vol gas op een afgrond afkoersen. Maar de gedachte dat God nog met ons bezig is als op de zesde scheppingsdag geeft hoop. We hoeven alleen maar te luisteren naar Zijn stem. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Gelukkig geeft Hij ons iedere dag een nieuwe kans.
Chiel Dikken
terug