Eredienst

De Lichtbron heeft als kanselbijbel de NBV21, de meest recente bijbelvertaling van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Voorgangers zijn vrij om andere vertalingen te gebruiken, zoals de Bijbel in Gewone Taal of de Naardense Bijbel.
Gebruikelijk is dat het oecumenisch leesrooster wordt gevolgd, maar hier kan ook van worden afgeweken.
De Lichtbron viert zes keer per jaar het Heilig Avondmaal, waaronder op Witte Donderdag, de donderdag voor Pasen. Deelnemen aan de Maaltijd van de Heer staat open voor iedereen, die wil naleven wat Jezus Christus heeft voorgeleefd. Als regel is de eigen predikant in deze diensten de voorganger.
In iedere eredienst wordt het Onze Vader gebeden, meestal in de traditionele versie uit de Nederlandse Bijbelvertaling uit 1951 (NBG51). De verwoording van de zegen komt uit diverse tradities.
In De Lichtbron, of in één van de andere deelnemende kerken, worden er tevens een oecumenische vieringen gehouden.
terug